Innehåll - Index


Källa - Val av system för källbeskrivningar

Den första gången du skriver in en ny källbeskrivning i Legacy tillfrågas du om vilke källbeskrivningssystem som du vill använda. Det finns två system som Du kan använda när du dokumenterar din information i Legacy, Basstil och Source Writer.

Basstil
Basstil använder ett enkelt och "rakt på " förfarande för att skriva in information men erbjuder inte någon experthjälp för att automatisk skapa korrekta källhänvisningar. I Basstil skriver du helt enkelt i författare, titel och fakta om publikationen. Med dessa uppgifter angivna skapar Legacy en standard källhänvisning.   Klicka här för mer information om Basstil.

Source Writer
Source Writer är nytt och introducerades i version 7 av Legacy. Source Writer är ett antal mallar som gör det lätt för dig att välja den korrekta inmatningsbilden så att Du kan skriva in alla källdetaljer som behövs för de tusentals format som existerar. Den information du matar in blir precis och korrekt formatterad efter den genealogiska standard som gäller för källhänvisningar. 

Klicka på Basstil eller Source Writer för att välja det system som du vill börja använda.  

Anm: Om du senare lägger till en källhänvisning får du frågan om du vill använda SourceWriter för detta. Knapparna har då svarsalternativen Ja eller Nej.

7-0950 (22 Feb 2010, RK)