Innehåll - Index


Legacy - Startguide

Startguiden visas första gången du använder programmet. Den visas också senare om du väljer att påbörja en en ny Familjefil. Legacy frågar dig då om du vill använda guiden.Guiden består av ett flertal på varandra följande fönster, steg,  i vilka du kan:
 • låsa upp Deluxe Edition om du har köpt den
 • välja några olika startalternativ
 • importera en fil för att komma igång
 • lägga in tre generationers släktingars namn.

  Du kan också öppna exempelfilen Sample som kommer med Legacy för att utforska programmets alla funktioner och finesser.

  Steg 1. Välkommen till Legacy
  När du startar Legacy för första gången visas fönstret Välkommen till Legacy.

  Du kan:
 • Skriva in ditt namn och ditt kundnummer för att låsa upp Deluxe Edition. Om du inte har köpt Deluxe Edition startar Legacy i Standard Edition.
 • Se en lista av funktioner och finesser i Deluxe Edition. Om du använder Deluxe Edition är alla nya funktioner tillgängliga för dig att använda. Om du använder Standard Edition hoppas vi att alla extra funktioner får dig att uppgradera programmet till Deluxe Edition.
 • Köpa Deluxe Edition direkt från Legacy online store.  (Internetanslutning erfordras.)
 • Se Legacy Tour  video (på engelska). Detta är en 53 minuter lång träningsvideo som tar dig egenom grunderna i hur du använder Legacy. Vi rekommenderar alla att se denna video (Internetanslutning erfordras.))

  För att komma till nästa guidebild, klicka på Ja.

  Steg 2. Vad vill du göra?
  Nedanstående dialog visas som det andra steget om du startar Legacy för första gången eller om du använder Guiden för att starta en ny Familjefil.
 • Du kan öppna en befintlig Familjefil genom att klicka på filnamnet.  Övriga alternativ


 • Påbörja en ny Familjefil - Öppnar ett nytt fönster i vilket du kan välja om Legacy skall hjälpa dig komma igång eller om du vill skapa en tom familjefil
 • Välj en Legacyfil att öppna - Öppnar en standarddialog från vilken du kan valfri Familjefil
 • Importera från andra program - Använd detta alternativ om du vill importera information från ett annat genealogiprogram (antingen direkt eller genom GEDCOM.) Klicka här för att komma till Nästa Steg
 • Öppna exempelfilen - Öppnar exempelfilen Sample som kommer med Legacy för att se hur programmet fungerar. (Klicka på Nästa Steg öppnar exempelfilen.)
 • Läs Vad är nytt{linkID=108} hjälpavsnitt. Detta avsnitt beskriver alla nya funktioner som har lagts till programmet i den nu aktuella programversionen. 
 • Visa Komma igång i hjälpavsnittet som beskriver de fyra forskningssteg som används för att finna och utvidga Din familjefil.
 • Se Legacy Tour video (på engelska). Detta är en 53 minuter lång träningsvideo som tar dig egenom grunderna i hur du använder Legacy. Vi rekommenderar alla att se denna video (Internetanslutning erfordras.))

  För att komma till nästa guidebild, klicka på Nästa steg.
  För att återgå till föregående guidebild, klicka Föregående Steg.

  Steg 3. Importera från ett annat genealogiprogram
  Legacy kan importera din information från andra genealogiprogram viket gör det lätt för dig att komma igång.

  Du kan:
 • Importera en fil från Personal Ancestral Fil (PAF) eller Ancestral Quest version 2
 • Importera en PAF 3.0 eller senare.
 • Importera en GEDCOM fil.
 • Se instruktioner på hur du Skapar GEDCOM filer från många andra program.
 • Se Legacy Tour video (på engelska). Detta är en 53 minuter lång träningsvideo som tar dig egenom grunderna i hur du använder Legacy. Vi rekommenderar alla att se denna video (Internetanslutning erfordras.))

  För att komma till nästa guidebild, klicka på Nästa steg.
  För att återgå till föregående guidebild, klicka Föregående Steg.

  3.1 Importera en PAF eller Ancestral Quest fil
  Legacy kan direkt importera informatio från Personal Ancestral Fil (PAF). Ancestral Quest filer som är identiska med PAF kan också direktimporteras.

  Du kan:
 • Indikera att du vet var filerna finns för åtkomst. Nästa steg blir att tala om för programmet var.
 • Indikera att du inte vet var filerna finns för åtkomst.Nästa steg blir att Legacy söker igenom din dator och presenterar en lista över alla tillgängliga PAF eller AQ filer.
 • Se Legacy Tour video (på engelska). Detta är en 53 minuter lång träningsvideo som tar dig egenom grunderna i hur du använder Legacy. Vi rekommenderar alla att se denna video (Internetanslutning erfordras.))

  För att komma till nästa guidebild, klicka på Nästa steg.
  För att återgå till föregående guidebild, klicka Föregående Steg.

  3.2 PAF eller Ancestral Quest fillista
  Legacy söker igenom din dator och visar sedan en lista över alla PAF och AQ filer som hittades vid genomsökningen.

  Du kan:
 • Välja en fil i listan genom att klicka på den.
 • Stoppa en lång genomsökning av hårddisken genom att klicka på Stopp.
 • Se Legacy Tour video (på engelska). Detta är en 53 minuter lång träningsvideo som tar dig egenom grunderna i hur du använder Legacy. Vi rekommenderar alla att se denna video (Internetanslutning erfordras.))

  För att komma till nästa guidebild, klicka på Nästa steg.
  För att återgå till föregående guidebild, klicka Föregående Steg.


  Ladda ner min familj från FamilySearch
  För att starta kan du antingen manuellt skriva in det du vet om din familj eller så kan du välja att logga in på FamilySearch och ladda ner vadhelst som systemet redan har registrerat. Om du laddar ner från FamilySearch blir nästa steg att logga in på ditt kontor och starta därifrån.

  Kan Legacy hjäpa dig att påbörja din fil?
  Legacy erbjuder dig starthjälp med din nya Familjefil genom att få dig att ange startpersonens grundinformation och därefter fråga dig efter namnen på föräldrar och far- och morföräldrar. Samma görs för startpersonens make/maka.

  Du kan:
 • Indikera att du inte vill ha någon hjälp med att påbörja filen. Nästa steg blir att Legacy ber dig ange ett namn på Familjefilen varefter Du kan börja lägga in namn varhelst du vill.
 • Indikera att du vill använda Importguiden för att påbörja Din familjefil genom att lägga in de tre första generationernas namn i fönstret. Klicka here för ytterligare instruktioner.
 • Se Legacy Tour video (på engelska). Detta är en 53 minuter lång träningsvideo som tar dig egenom grunderna i hur du använder Legacy. Vi rekommenderar alla att se denna video (Internetanslutning erfordras.))

  För att avsluta guiden och starta importen, klicka på Starta importen.
  För att återgå till föregående guidebild, klicka Föregående Steg.


  Family File alternativ
  Ange några vanliga alternativ innan du startar. Dessa steg inkluderar Integration with FamilySearch, SDH support, Datumformat, vilket nummer som du vill skalll visas efter namns (om det finns några), reglerna fför att skapa efternamn vid giftermål, visning av efternamn i VERSALER coh användandet av alternativen för taggning. Du kan också ange hur du vill att Legacy skall ansluta till Internet.  


  9-0920 : 70711 RK