Innehåll - Index


Sekretessalternativ

Skärmen Sekretessalternativ nås genom att klicka på knappen Sekretessalternativ vid olika val för rapporter och hemsidor i Legacy.

Sekretess är viktigt vid utskrift av rapporter och tryckning av böcker. I Legacy finns många möjligheter att undertrycka -suppress - eller utesluta känslig information, individer eller äktenskap. Se Personlig sekretess för mer information.

Ta inte med nu levande och deras familjer
 • Exkludera detaljer för levande personer - Välj detta alternativ för att radera alla detaljer om levande personer förutom deras namn. Detta val skyddar en persons integritet genom att förhindra att personlig information blir allmänt känd.
 • Exkludera levande personer helt -  Betrakta levande personer som om dom inte finns. Utesluter personen helt från rapporten. Sådana personer behandlas som om de inte alls finns i din familjefil.   Om du gör någon typ av anrapport utelämnas också personens anor. På samma sätt utelämnas ättlingar till en levande person. Bara partner i direkt linje kommer med. 
 • Dölj detaljer avseende döda makar till levande personer - Detta alternativ tar bort all detaljerad information från alla döda makar till levande personer. Endast deras namn visas.
  Byta namn till "Död"- Erbjuder total anonymitet genom att ändra namnet till "Död" när man valt Exkludera detaljer... för personen ifråga.

  Anm: Undertryckande av detaljerna för en avliden partner till en levnde person sker bara om ALLA den avlidna partnerns partners lever. Om en levande person har en död partner och denna avlidna partner har en död tidigare eller senare partner, så undertrycks inte detaljerna.
 • Dölj detaljer avseende döda barn till levande personer - Detta alternativ tar bort all detaljerad information från alla döda barn till levande personer. Endast deras namn visas.

  Byta namn till "Död"- Erbjuder total anonymitet genom att ändra namnet till "Död" när man valt Exkludera detaljer... för personen ifråga.

  Anm: Undertryckande av detaljerna för ett avlidet barn till levande föräldrar sker bara om BÅDA det avlidna barnets föräldrar lever. Om någon av föräldrarna är död, så undertrycks inte detaljerna.
  ,
  Åsidosätt konfidentiella inställningar
 • Inkludera personer som är markerade som privata - Om du har markerat en eller flera personer i din Familjefil som Privat inkluderas de i rapporterna, men detaljerad information är undertryckt och deras namn visas enbart som "Privat". Om du vill inkludera deras information och namn väljer du detta alternativ. Se Personinformationsfönstret för mer information.
 • Inkludera dolda personer - Om du har markerat en eller flera personer i din familjefil som Dold kommer de normalt inte att tas med i rapporter. Det är som om dom inte alls existerar. Om du vill att de skall tas med välj detta alternativ. Se Personinformationsfönstret för mer information.
 • Inkludera äktenskap som är markerat som privat - Om du har markerat ett äktenskap eller partnerskap som Privat kommer det inte att tas med i rapporter. Det är som om förhållandet inte alls existerar. Om du vill inkludera dessa äktenskap/partnerskap väljer du detta alternativ. Se Äktenskapsinformation för mer information.
 • Inkludera privata barn-förälder relationer - Om du markerar en Barn-Förälder-reIation som privat kommer relationen mellan barnet och dess far eller mor inte att tas med i rapporter. Det är som om relationen inte finns. Om du vill att relationen skall tas med väljer du detta alternativ. Se Redigera barn för mer information.
 • Inkludera [[ Privata ]] text - Ta med de delar av notiser som har markerats som privata genom användandet av Dubbla öppnings- [[och stängnings-]] hakparanteser. Du har också möjlighet att radera de dubbla parenteserna. Se Notiser.
 • Inkludera denna persons Privata händelser - Ta med personliga händelser som är markerade som Privata. Se Lägg till eller ändra händelse.
 • Inkludera alla händelser märkta "Privat" - Ta med alla personliga händelser som baseras på händelsedefinitioner som är markerade som Privata. Se Lägg till eller ändra en händelsedefinition.

  Automatisk återställning av konfidentiella inställningar
  Grundinställinngen för att skriva ut privat information i rapporter är AV. Med andra ord så måste du specifikt ange att inkludera privata alternativ för att få med personer och information i en rapport.

  Om du vill spara dina inställningar för sekretess när du lämnar rapportmenyn och ladda in dem igen nästa gång du öppnar dem välj Behåll inställningen tills den blir ändrad. Om du vill att inställningarn skall återställas till AV varje gång du lämnar rapportmenyn väljer du Återställ till Av varje gång rapportmenyn öppnas. (Detta är den säkraste inställningen eftersom det är lätt att glömma att du temporärt ändrat inställningarna till Till.)

  Anm: Varje gång du avslutar Legacy så sätts Sekretessalternativen tillbaka till Från. Detta gäller även om du har valt alternativet Behåll inställningarna tills dess de ändras.

  9-0006 : 01108 RK