Innehåll - Index


Anpassa snabbverktygsradenSnabbverktygsraden återfinns i huvudfönstrets övre vänstra del på verktygsraden alldeles intill Legacy knappen. 

Anpassa snabbverktygsraden
Du kan välja de verktyg som du vill skall finnas med på Snabbverktygsraden varje gång du startar Legacy.

Detta gör du genom att klicka på Designa i fönstrets över högra hörn och därefter välja Verktygsfält -> Verktygsfält för snabb åtkomst.  Det finns i det fönster som öppnas 57 olika verktyg att välja mellan. Se Anpassa snabbåtkomtsrad_verktyg för mer information.

Om du temporärt önskar lägga till ett annat verktyg som du har i verktygsfältet kan du högerklicka på knappen och  välja Add to Quick Access Toolbar. Vertyg som väljs på detta sätt finns bara kvar under pågående Legacyanvändning.

Om du önskar visa snabbverktygstaden under verktygsfältet i stället för ovanför så klickar du på nedåtpilen och väljer Show Below the Ribbon.  

9-0573 : 10917 RK