Innehåll - Index


Snabbverktygsrad

Snabbverktygsraden återfinns i huvudfönstrets övre vänstra del på verktygsraden alldeles intill Legacy knappen. Standardraden innehåller följande kommandon Flytta bakåt, Senaste rapporten, FamilySearch, Map My Family, and Import commands. You can customize this toolbar and move it below the ribbon bar.  See Customize the Quick Access Toolbar for more information about using and customizing the toolbar.

9-0572 : 61227 RK