Innehåll - Index


Verktygsfält - Alternativ

Nedan är en beskrivning av alla grupper och verktyg på Alternativ fliken i verktygsfältet.Alternativ
   Anpassa - Öppnar Anpassa Legacy-skärmen, där du kan anpassa användarinställningarna och många andra delar av programmet.

   Flikstil - Låter dig välja mellan nio flikutseenden för alla de skärmar som använder flikar. Dessa flikutseenden kan användas med flikfärgsinställningarna nedan för att skapa många unika flikutseenden.

   Flikfärd - Låter dig välja färgschema för flikarna som används i Legacy. De kan kombineras med flikutseendena ovan.

Andra alternativ
   Startfamilj - Låter dig välja Vald startfamilj startfamilj för din familjefil. Det är vanligen den familj forskningen utgår ifrån.

   Larm - Öppnar Larmcenter, där du kan ange larmtid och en text som du vill skall visas. 

   Redigera forskare - Låter dig fylla i eller ändra Forskarinformation för din familjefil. Det är vanligen information om dig själv och den kan infogas i sidfoten på rapporter eller webbsidor för att ange varifrån informationen kommer.

   Dubblettkontroll - Öppnar Dubblettkontroll-fliken där du kan ange villkoren för att visa tänkbara dubblettpersoner, då du lägger till en ny.

   Välj språk - Användargränssnittet i Legacy finns tillgängligt på många olika språk. Här har du möjlighet att välja det språk du vill använda.

   Ändra färger - Du kommer till Färgändringsläge, där du kan välja mellan många olka färgscheman för Legacys användargränssnitt.

Avsluta
   Avsluta Legacy - Stänger den öppna familjefilen och avslutar Legacy. Om du använder dig av påminnelsen att göra backup på familjefilen eller - filerna, när du lämnar programmet, får du en uppmaning att göra det nu. Se Backup av familjefil.

9-0570 : 31005 RK