Innehåll - Index


Mitt verktygsfält

Nedan finns en beskrivning av alla standardverktyg som finns under fliken Mitt verktygsfält i verktygsfältet.

 

Du kan anpassa Mitt verktygsfält-fliken genom att klicka på den lilla ikonen i nedre högra hörnet på Genvägsfältet.  (Se Customize Main Toolbar för mer information.)

Startfamilj - Tar dig till den familj du har angett som Startfamilj i din familjefil. (Du kan ange eller ändra startfamilj under Alternativ->Anpassa->1. Programstart->1.3 Familj som visas vid programstart.)

Bakåt - Tar dig till den person du senast tittat på i din familjefil. Legacy håller ordning på de 200 personer du senast tittat på.

Namnlista - Tar dig till Namnlistan som är en lista över alla personerna i din familjefil.

Äktenskap - Tar dig till  Äktenskaps/Sambolistan över alla par i din familjefil.

Lägg till person - Visar en meny där du kan välja att lägga till en ny partner, barn, förälder, syskon eller olänkad person till din familjefil.

Sök - Tar dig till Sök-skärmen där du kan söka efter personer eller äktenskap i din familjefil enligt olika kriterier

Sökresultat - Tar dig till Namnlistam som visar en lista över alla personer som hittats i den senaste sökningen du gjorde.

Rapporter - Tar dig till Rapportmenyn.

Senaste rapport - Öppnar skärmen för urval till den senaste rapporten du genererade.

Sammanslå - Låter dig starta Sammanslå poster, en automatisk Fin Dubbletter-sammanslagning eller öppna listan Inte dubbletter.

Internet - Visar en meny där du kan välja att Skapa en hemsida, gå till Legacys startsida eller Söka på Internet för aktuell person.

Legacy Släkttavlor - Öppnar Legacy Släkttavlor, ett program där du kan skapa fantastiska planscher i många olika format..

Familjekarta - Öppnar en karta med orter för aktuell person.

Avsluta Legacy - Stänger den öppna familjefilen och avslutar Legacy. Om du använder dig av påminnelsen att göra backup på familjefilen eller - filerna, när du lämnar programmet, får du en uppmaning att göra det nu. Se Säkerhetskopiera en Familjefil.

9-0569 : 70526 RK