Innehåll - Index


Verktygsfält -  Sök

Nedan finns en beskrivning av alla de grupper och verktyg som finns under Sök-fliken i verktygsfältet.Hitta
Hitta - Öppnar Search-skärmen där du kan söka efter information i din familjefil.

Hitta nästa - Om du har sökt efter något som resulterade i flera funna poster, kan du flytta till nästa post genom att klicka på den här knappen.

Hitta föregående - Denna knapp flyttar tillbaka i listan med sökresultat och visar föregående post.

Folkräkningslista - Den här knappen tar dig till skärmen Census List, där du kan söka efter alla personer i din familjefil som borde leva vid en viss folkräkning eller annan typ av händelse på en speciell plats.

Söklista - Öppnar  Name List med posterna från senaste söktillfället.

Sök
Sök och ersätt - Knappen tar dig till Search and Replace-skärmen där du kan söka genom din familjefil och göra ändringar.

Sök på Internet - Knappen tar dig till Search the Internet-skärmen där du kan söka dina släktingar på många hemsidor.

Sök i FamilySearch - Knappen tar dig till Legacy FamilySearch-skärmen där du kan gå in på Family Tree för att söka fler familjemedlemmar.

Sök i Find A Grave - If you click on the top part of this button, you taken to the FindAGrave.com website to either the memorial for the current person (if they have a memorial number recorded) or to the search screen for the current person.  If you click the bottom part of the button, a popup menu appears where you can choose to go to the memorial or do a search on the FindAGrave.com site, create a list of people with a Find A Grave memorial, or create a list of deceased people without a Find A Grave memorial.

Sök Hashtag - Takes you to the Search Hashtags screen where you can create a search list of one or more hashtags in your family file.

Avsluta
Avsluta Legacy - Stänger öppna familjefiler och stänger ner Legacy. Om du använder inställningen för påminnelse om säkerhetskopiering av familjefilen/-filerna när du avslutar, uppmanas du att göra det. Se Backup a Family File.

9-0567 : 30902 RK