Innehåll - Index


Verktygsfält -  Verktyg

Nedan finns en beskrivning av alla de grupper och verktyg som finns under Verktyg i verktygsfältet.Familjefilsverktyg
Sammanslå dubbletter
 • Manuell sammanslagning - Välj två personer som du vill slå samman. Se Sammanslå-poster.
 • Hitta dubbletter - Låt Legacy söka igenom hela din familjefil för att finna poster som kan vara dubbletter. Se Alternativ för sammanslagning för information om hur du startar processen.
 • Icke-dubblettlista - Var gång du anger för Legacy att två tänkbara dubblettposter inte är samma person, läggs paret till i Icke-dubblettlistan, så att du inte behöver jämnföra dem igen i framtiden. Du kan se listan genom att välja Lista - Personer märkta som "Inte dubbletter.. Härifrån kan du radera par som du vill jämföra igen.

  Ångra sammanslagning - När du startar en sammanslagning gör Legacy en kopia av din familjefil. Du kan återställa din Familjefil under pågående sammanslagning med detta verktyg.
   
   OBS: Knappen Ångra sammanslagning visas bara medan en sammanslagning pågår och du kan välja automatisk backup. När sammanslagningen är klar (eller avbruten) försvinner knapp Ångra sammanslagning.

  Sätt färger för släktingar - Detta verktyg låter dig sätta färger på anfäder i direkt linje för din farfar och mormor eller deras föräldrar. Det hjälper dig att se vilken anlinje du befinner dig i medan du navigerar genom familjefilen. Se Färgkodning av anor för mer information.

  Sätt släktskap - Detta verktyg beräknar släktskap till en persons alla släktingar i din familjefil. Se Ange släktskap för mer information.

  Sätt direkt linje - Du kan välja att låta alla en speciell persons direkta anor visas i fetstil. Det gör det lättare att navigera längs en anlinje och hitta vägen till startpersonen. Se Ange föredragen blodslinje för mer information.

  Jämför två filer - Med detta verktyg kan du jämföra en annan fil med din aktuella familjfil för att se om det finns dubblettpersoner i filerna. Se Merge/Comparison Options för att starta processen.

  Möjliga problem - Använd det här verktyget för att finna möjliga probelm, som har smugit in i din Familjefil medan du lagt in eller importerat information. Se Rapport möjliga problem för mer information.

  Omnumrera RIN eller MRIN - När du lägger in nya poster i din Familjefil läggs automatiskt ett nummer till varje post. Om du vill ändra några nummer, kan du använda verktyget Omnumrera  RINs och MRINs.

  Kalkylatorer
  Distans och bäring - Det här verktyget används för att finna avstånd och kompassriktning mellan två platser. Se Avstånds- coh bäringskalkylator för mer information.

  Släktskap - Släktskapskalkylator används för att hitta släktskap mellan två personer i din Familjefil.

  Soundex - Soundexkalkylator används för att hitta namn som låter likadant.

  Avancerade verktyg
  Avancerad märkning - Märkning används för att skapa grupper av poster för olika ändamål, såsom export, rapporter och navigering. Se  Avancerad märkning för mer information om hur man använder märkning.

  Avancerad radering - Du kan radera flera personer samtidigt genom att använda verktyget Advancerad radering.

  Avancerad källhänvisning - Du kan snabbt tilldela ett källcitat till en grupp personer genom att använda Avancerad Källhantering-verktyget.

  Avancerad sätt levande - Det här verktyget söker igenom hela din familjefil efter personer som är markerade som Levande, men helt klart borde sättas till Icke levande. Se Avancerat-Sätt levande för mer information.


  Ortsverktyg
  Ortdatabas - Geoort-Databas innehåller en lista över mer än tre och en halv miljon aktuella ortnamn i världen.

  US County Verifier - USA County -Kontrolllista innehåller information om tillkomst, sammanslagning och uppdelnng av alla counties i Förenta Staterna. Den används för att verifiera att när du använder ett countynamn i en adress, så fanns detta county vid den aktuella tiden.

  Andra verktyg
  Multimediacentral - Mediacentral ett verktyg som används för att på en plats länka många bilder till många individer.

  Multimedia omlänkare - Detta verktyg hjälper till att justera medialänkar i din familjefil, om du har flyttat bilder eller bytt dator. Se Multimediaomlänkare för instruktioner om hur du använder verktyget.

  Samla multimedia - Om du vill sammanföra alla mediafiler som är länkade till din familjefil, kan Sammanslå multimedia-verktyget hjälpa dig.

  Statistik

  Andra verktyg 
  Rensa importmärkning (raderar importeradmärkningen från allt som importerats).
  Stavningskontroll av hela Legacy
  Källkurlipp
  Global kontroll av namn
  Sortera Barm, Äktenkap och Händelslistor
  Resultat från Forskningsguiden
  Anlita en släktforskare

  Avsluta
  Avsluta Legacy - Stänger öppna familjefiler och stänger ner Legacy. Om du använder inställningen för påminnelse om säkerhetskopiering när du avslutar, uppmanas du att göra det. Se Säkerhetskopiera en Familjefil.

  9-0566 : 81110 RK