Innehåll - Index


Verktygsfält -  Rapporter

Nedan finns en beskrivning av alla de grupper och verktyg som finns under Rapporter i verktygsfältet.Rapporter
Stamtavla - Öppnar Pedigree Chart  ett fönster med valmöjligheter för att designa och skriva ut en stamtavla.

Familjegrupp - Öppnar Family Group Records, en skärm för val av familjerapport.

Släkttavlerapporter - Öppnar en undermeny, där du kan välja mellan följande rapporter:

Descendant Chart
Individual Chart
Timeline Chart
Ancestor Chart
Lineage Chart


Andra rapporter - Öppnar en undermeny, där du kan välja mellan följande rapporter:

Address Labels
Calendar Creator
Calendar List
Event Report
Family Picture Tree
File IDs
LDS Ordinance
Location Report
Interview Questions
Name Tags
Origins Report
Migration Report
Potential Problems
Relationship Report
Source Citations
Scrapbook
Surname Summary
To-Do Report
USA County Verification

Statistikrapport - Öppnar Family File Statistics, skärmen Statistik för familjefilen, där du kan välja mellan många intressanta uppgifter om din familjefils innehåll..


Bokrapporter
Publikationscenter - Se Publishing Center för information om hur man kan skapa en bok genom att kombinera olika typer av rapporter.

Anboksrapport - Se Ancestor Book Report för information om hur man kan skapa berättande rapporter om sina förfäder. 

Ättlingsbok - Se Descendant Book Report för information om hur man kan skapa en rapport utifrån en viss person och följa hans eller hennes ättlingar.

Skildrande ättlingsrapport - Se Descendant Narrative Report för information om hur man skapar denna rapporttyp.

Ättlingsbok fler linjer - Se Multiple Lines of Descent Book för information om hur man skapar en ättlingsrapport utifrån flera personer.


Tomma formulär
Frågeformulär - Frågeformulär gör det lätt att samla information från människor som känner till din familj. Se Questionnaire för mer information .

Forskningslogg - Organisera dina forskningsmödor med en forskningslogg. Spåra vad du gör under en forskningsprocessen. Se Blank Research Logs för mer information.

Formulärcenter - Legacy erbjuder många tomma formulär som kan användas för informationsinsamling.  Se Forms Center för en komplett lista över alla formulär du kan producera.

Släkttavlor
Legacy Släkttavlor - Släkttavlor är ett bra sätt att grafiskt presentera all information du samlat under lång tid. I en enda blick berättar de en historia. Se Charting Overview  för mer information om hur du kan skapa många olika typer av släkttavlor och skriva ut derm.


Senaste rapport
Senaste rapport - Hoppa till skärmen med den senast skapade rapportens valmöjligheter.


Avsluta
Avsluta Legacy - Stänger öppna familjefiler och stänger ner Legacy. Om du använder inställningen för påminnelse om säkerhetskopiering av familjefilen/-filerna när du avslutar, uppmanas du att göra det. Se See Backup a Family File.
 
9-0565 : 30902 RK