Innehåll - Index


Verktygsfält -> Visa

Nedan finns en beskrivning av alla de grupper och verktyg som finns under Visa i verktygsfältet.Huvudlistor
Namnlista - Öppnar Namnlistan-som innehåller alla namn i din familjefil.

Äktenskapslista - Öppnar Äktenskapslistan-listan med alla par i din familjefil.

Baslistor
Baslistor - Öppnar en undermeny där du kan se alla de många baslistor som Legacy erbjuder.

Adresslistor
Brev...
Händelse...
Arkiv...
Barn till Förälderrelation..
Barnstatus...
Händelsedefinition...
Händelseroller...
Hashtags
Ort/Plats...
Äktenskapsstatus...
Multimedia sökvägar...
Källa...
Källtyp...
Efternamn...
Tempelnamn...
Att-göra orter...
Attt-göra kategori

Andra listor
Make/Makas register
 • För make - Öppnar Make/Makalistan för aktuell make. Om mannen inte har någon partner är -skärmen öppen och du kan lägga till en ny maka eller länka till en existerande kvinna i familjefilen.
 • För maka - Öppnar Make/Makalistan för aktuell maka. Om kvinnan inte har någon partner är Lägg till- Person-skärmen öppen och du kan lägga till en ny make eller länka till en existerande man i familjefilen. 
 • Barnstatus... - Öppnar Barnlistan för aktuellt par. I listankan du ändra visningsordning, sätta status för varje barn och släktskap till far och mor för varje barn.  Du kan också sätta att släktskapsinformationen skall vara privat.

  Föräldralista
 • För make - Öppnar Parents List för aktuell make, där du kan ändra ordning på föräldrarna, sätta Status till föräldrarna för den aktuelle maken liksom relation till fadern och modern. Du kan också sätta sekretessflaggor för informationen om relation.
 • För maka - Öppnar Parents List för aktull maka, där du kan ändra ordning på föräldrarna, sätta status till föräldrarna för den aktuella makan liksom relation till fadern och modern. Du kan också sätta flaggor för information om relation.

  Syskonlista 
 • För make - Öppnar Siblings List för aktuell Make.
 • För maka - Öppnar the Siblings List för aktuell Maka.

  Att-göra-lista 
 • Alla Att-göra - Öppnar To-Do List som visar alla allmänna notiser.
 • För make - Öppnar To-Do List som visar alla personliga att-göra-notiser för aktuell make.
 • För maka - Öppnar To-Do List som visar alla personliga att-göra-notiser för aktuell maka.

  Historiklista - Öppnar Historik och visar de 200 senaste personerna du tittat på.

  Tidslinjer - Öppnar Tidslinjer och visar alla tillgänliga tidslinjer som kan användas för rapporter och Kronologivyn.

  Träd - Öppnar Trädfinnare-fönstret och visar alla de träd som finns i din Familjefil

  Annat
  Gå Till
 • Person - Frågar dig om RIN-numret för den person du vill hoppa till och visa på skärmen. Om du inte känner till RIN-numret för personen, så använd istället Namnlistan eller Namnindex för att söka efter personen.
 • Äktenskap -  Frågar dig om MRIN-numret för det äktenskap (eller partnerskap) du vill visa på skärmen. Om du inte känner till parets MRIN-nummer, så använd istället Äktenskapslistan för att finna dem.
 • Startperson/Proband för släktskap - Hoppar till startpersonen (Själv) i din Familjefil. Om du inte under Ange släktskap har angett startperson i din fil, visas ett meddelande om det och du får frågan om du vill göra det nu.
 • Förvald startfamilj - Hoppar till den familj du angett som startfamilj i din fil. Om du inte ännu har valt en startfamilj, kan du göra det genom att först navigera till den familj du vill ha och sedan med menyval   Alternativ->Sätt förvald startfamilj i Verktygsfältet.

  Livsskeden - Öppnar Livsskeden-skärmen och visar data för aktellt par och hur gamla de var vid varje tillfälle.

  Fokusgrupp - Öppnar Fokusgupp-skärmen, där du kan se aktuell fokusgrupp (om du har definierat någon). Du kan också definiera en ny grupp eller hämta en sparad. 

  Dela skärmbild - Öppnar en kopia av aktuell Familjefil och visar båda sida vid sida på skärmen. Eftersom man kan förutse att du vill se två olika familjefiler istället, visas en ruta med frågan om du vill öppna en annan fil. Svarar du Ja får du frågan om namnet på den andra fil som skall öppnas. 

  Kalender - Öppnar Kalender-fönstret där du kan se alla datum och göra beräknngar med Datumkalkylatorn.

  Familjekarta - Öppnar Karta med orter för aktuell familj, som visar en karta med alla de platser där de tre senaste generationerna av förfäder levde och arbetade.

  Fotoalbum - Öppnar Alternativ för fotoalbum en skärm där du kan skapa en klippbok med alla de bilder du länkat till människorna i din Familjefil.

  Tipsfönster - Öppnar Tips en skärm där du kan läsa något eller alla de tips som Legacy visar varje gång programmet startar.

  Avsluta
  Avsluta Legacy - Stänger öppna familjefiler och lämnar Legacy. Om du använder inställningen för påminnelse om säkerhetskopiering vid avslut, uppmanas du att göra det. Se Säkerhetskopiaera en  Familjefil.

  9-0564 : 80721 RK