Innehåll - Index


Verktygsfält -  Lägg till

Nedan finns en beskrivning av alla de grupper och verktyg som finns under Lägg till-fliken i verktygsfältet.Lägg till maka/make

Lägg till make - Öppnar Add-skärmen för att starta tillägg av en make, eller en ytterligare make, eller länkning till en make som redan finns i Familjefilen till den aktuella makan. Finns ingen aktuell make eller maka, läggs en ny man till Familjefilen. Om det finns en aktuell make, men ingen aktuell maka, tillåts inte Lägg till make.

Lägg till maka - Öppnar the Lägg till-skärmen för att starta tillägg av en maka (eller en ytterligare maka) till aktuell make. Finns ingen aktuell maka eller make, läggs en ny kvinna till familjefilen. Om det finns en aktuell maka, men ingen aktuell make, tillåts inte Lägg till maka. 


Lägg till barn
Lägg till son - Öppnar Lägg till-skärmen för att starta tillägg av en ny son till aktuellt par (eller länkning till en existerande man i familjefilen).

Lägg till dotter - Öppnar Add-skärmen för att starta tillägg av en ny dotter  till aktuellt par (eller länkning till en existerande kvinna i familjefilen).

Lägg till förälder
Lägg till far
 • Lägg till en far åt make - Lägg till-skärmen för att starta tillägg av en far, eller ytterligare far, till aktuell make.
 • Lägg till en far åt maka - Öppnar Lägg till-skärmen för att starta tillägg av en far, eller ytterligare far, till aktuell maka. 

  Lägg till mor 
 • Lägg till en mor åt make - Öppnar Add-skärmen för att starta tillägg av en mor, eller ytterligare mor, till aktuell make.
 • Lägg till en mor åt maka  - Öppnar Add-skärmen för att starta tillägg av en mor, eller ytterligare mor, till aktuell maka.

  Lägg till syskon
  Lägg till bror 
 • Lägg till bror åt make - Öppnar Lägg till-skärmen för att starta tillägg av en ny, eller ytterligare en, bror till aktuell make.
 • Lägg till bror åt maka - Öppnar Lägg till-skärmen för att starta tillägg av en ny, eller ytterligare en, bror till aktuell maka.

  Lägg till syster  
 • Lägg till syster åt make - Öppnar Lägg till-skärmen för att starta tillägg av en ny, eller ytterligare en, syster till aktuell maka.
 • Lägg till syster till maka - Öppnar Add-skärmen för att starta tillägg av en ny, eller ytterligare en, syster till aktuell maka.

  Lägg till okopplad
  Lägg till man - Öppnar Individual Information-skärmen för att lägga till en ny person (standardvärde Make) till din familjefil.

  Lägg till kvinna- Öppnar Individual Information-skärmen för att lägga till en ny person (standardvärde Maka) till din familjefil

  Avsluta
  Avsluta Legacy - Stänger de familjefiler du öppnat och lämnar Legacy. Om du använder inställningen för påminnelse om säkerhetskopiering, uppmanas du att göra det. Se Backup a Family File.

  9-0563 : 31007 AD/RK