Innehåll - Index


Verktygsfält -  Redigera
Här följer en beskrivning av de olika grupperna och verktygen i Redigera-fliken i verktygsfältet:Redigera
Redigera make - Öppnar Information-skärmen för aktuell make.

Redigera maka - Öppnar Information-skärmen för aktuell maka.

Redigera äktenskap - Öppnar  Äktenskapsinformation-skärmen för aktuellt par.

Inställningar barn - Öppnar  Barnlistan -skärmen för aktueltl barn.
.
Radera
Make - Raderar aktuell make efter bekräftelse.

Maka - Raderar aktuell maka efter bekräftelse.

Barn - Öppnar  Barnlistan-skärmen för aktuellt par, där du kan radera ett barn efter bekräftelse. 

Radera koppling
Radera koppling till make - Visar en undermeny, där du kan välja att Radera makens koppling till makan eller Radera makens koppling till föräldrar

Radera koppling till maka - Visar en undermeny, där du kan välja att Radera makans koppling till maken eller Radera makans koppling till föräldrarna.

Radera koppling till barn - Öppnar  Barnlistan för aktuellt par, där du kan radera koppling för ett barn till föräldrarna efter bekräftelse.

Annat
Byt Make och maka - Byter plats för makarna och ändrar kön för båda personerna. Om någon av makarna har en annan partner kan bytet inte ske.
.
Avsluta
Avsluta Legacy - Stänger öppna familjefiler och lämnar Legacy. Om du använder inställningen för påminnelse om säkerhetskopiering, uppmanas du att göra det. Se BSäkerhetskopiera en Familjefil.
.
9-0562 : 60925 RK