Innehåll - Index


Verktygsfält -  Arkiv

Nedan finns en beskrivning på grupper och verktyg som finns i Arkiv- fliken i verktygsfältetGrupp: Arkiv

  Ny fil -  Skapar en ny Familjefil. Du kommer att uppmanas ge filen ett namn. Som standard placeras den nya filen i mappen ...\My Documents\Legacy Family Tree\Data. Om du vill att filen läggs i en annan mapp eller på en annan disk kan du ange det. När du skrivit in namnet klickar du Spara. Den nya familjefilen skapas och du kan börja lägga in personer. Se:

Hur du lägger till en första person
Informationsfönstret
Hur du lägger till föräldrar
Föräldralista
Hur du lägger till ytterligare föräldrar
Hur du lägger till en make/maka
Makelista
Äktenskapslista
Äktenskapsinformation
Hur du lägger till äktenskapsinformation
Hur du lägger till ytterligare en make/maka
Hur du lägger till ett barn
Redigera information om barn

  Öppna fil - Öppnar en existerande familjefil. Du anger vilken fil som skall öppnas. Om filen du vill öppna finns i en annan mapp än den som visas, skall du navigera till rätt disk och mapp. Klicka på den önskade familjefilens namn och klicka Öppna.

  Stäng fil - Stänger aktuell fil. Om du haft flera filer öppna, kommer nästa fil i fokus. Om ingen annan fil är öppen, kan du öppna en annan, skapa en ny fil eller lämna programmet här.

  Spara fil som ... - Kopierar den aktuella Familjefilen och ger den ett nytt namn. Detta val sparar inte den aktuella filen. Det kopierar din aktuella fil till en ny Familjefil med ett nytt namn eller kopierar den till en ny mapp med samma namn.

  Ändra filnamn - Ändrar namn på den aktuella Familjefilen och lämnar den öppen för fortsatt användning.

Importera/Exportera

  Importera
 • GEDCOM-fil... - Nästan alla släktforskningsprogram har möjlighet att exportera sin information till en GEDCOM-fil. Dessa filer kan sedan importeras till Legacy, så att du inte behöver mata in alla data igen. Valmöjligheten Import > GEDCOM frågar efter namnet på den GECOM-fil du vill importera och sedan laddas all information från den in i en ny Familjefil, eller om du väljer det, den aktuella filen. Se Importera en GEDCOM File för mer information.
 • PAF 2.31 eller Ancestral Quest 2 Fil... - Laddar direkt in en äldre Personal Ancestral-fil (PAF) version 2.31 eller Ancestral Quest 2-databas till Legacy.  Se Importera en PAF 2.x File för mer information.
 • PAF 3, 4, 5 eller Ancestral Quest 3 Fil... - Laddar direkt in en Personal Ancestral-fil (PAF) version 3, 4, eller 5-databas eller en Ancestral Quest 3-fil till Legacy.  Se Importera en PAF 3, 4, or 5 file för mer information.
 • Legacy Familjefil - Importerar all information från en annan Legacy Family Tree-fil till din aktuella fil (eller en ny fil). Detta är ett bra sätt att kombinera två familjefiler.  Se Importera en Legacy Fil för mer information.

  Använd Importguiden vid import - Ger dig instruktioner steg-för-steg för att importera en fill till en Legacy familjefil. Guiden kan också söka igenom hela din dator för att ge en lista över alla filer som kan importeras. 


    Exportera
 • GEDCOM-fil... - Exporterar informationen från din aktuella Familjefil till en  GEDCOM-fil som kan importeras till ett annat släktforskningsprogram. Se Exporting GEDCOM Files  för mer information.
 • Exportera till en ny Legacy Familjefil... - Exporterar all eller en del av informationen i din aktuella Familjefil till en ny Legacy familjefil. Detta är ett bra sätt att dela upp en stor familjefil i mindre filer. Se 

  Andra kommandon

    Säkerhetskopiera - Öppnar skärmen Anpassa säkerhetskopiering, där du kan välja vad du vill ta med i backupen och var du vill skapa den. Se Säkerhetskopiera en Familjefil och/eller Multimedia Filer  för mer information.

    Återställ fil - Laddar in informationen från en gjord backupfil. Se Återställ en Familjefil  för mer information.

    Radera fil - Raderar den aktuella Familjefilen sedan den begärt bekräftelse. Att radera en familjefil tar bort den från datorn, så var säker på att du verkligen vill ha bort den innan du svarar Ja...

    Filunderhåll
 • Kontrollera/Reparera... - När personer tas bort från Familjefilen tas alla referenser till dem bort men posten ligger kvar. För att radera den informationen och göra plats för ny information använder du denna funktion. Legacy kommer att gå igenom filen och radera all oanvänd information som inte är refererad till. Samtidigt kontrolleras interna kopplingar i Familjefilen. Se Kontrollera/Reparera Familjefil  för mer information.
 • Rensa listor... - Tar bort oanvänd information, återställer originalvärden och kombinerar dubbletter i Legacys baslistor. Se Master Lists Cleanup  för mer information.
 • Komprimera familjefil ... - rensar utrymme som tas upp av poster som markerats som raderade. Därigenom blir din Familjefil mindre. Se Komprimera Familjefil för mer information.
 • Ange sorteringsordning... - Detta sorterar om index till listorna. Du kan använda flera olika språk i Legacy. De olika språken kan sortera tecken i olika ordning och därför måste sorteringsordningen ändras, då man byter språk. Det innebär att databasens interna index måste byggas om. Se Set Filunderhåll -Sorteringsordning för mer information.

    Filinformaton - Visar i vilket namn Legacy är registrerat, aktuell version av Legacy och versionsdatum, ditt kundnummer, den aktuella filens namn och sökväg och en hel del statistik om familjefilen. Se Information om Familjefil.

  Avsluta
     Avsluta Legacy - Stänger öppna filer och lämnar Legacy. Om du använder inställningen för påminnelse om säkerhetskopiering, uppmanas du att göra det. Se Säkerhetskopiera en Familjefil.

  9-0561 : 11001 RK