Innehåll - Index


Verktygsfält Verktygsfältet överst i fönstret är utformat för att ge dig snabb tillgång till de vanligaste funktionerna som du behöver för att kunna utföra en uppgift. Alla kommandon är samlade i logiska grupper som i sin tur återfinns under menyflikar. Varje menyflik omfattar ett visst område. 
  
Hur det fungerar
När du klickar på en menyflik (Arkiv, Redigera, Edit, Lägg till,  Visa, Rapporter, Verktyg, Sök, Internet, Min verktygsrad, Alternativ eller Hjälp) visas ett antal valmöjligheter för berörd flik. Du väljer alternativ genom att klicka på  berörd ikon. Om du t.ex. klickar på Hjälp  så visas följande:


 • Minimiering av verktygsfältet - För att minimera verktygsfältet så klickar du på minimeraknappen i fältets övre högra hörn. (Du kan också högerklicka på valfritt alternativ och sedan välja Minimize the Ribbon). 

   

  Verktygsfältet förblir minimerat och det är endast flikarna som visas. När du klickar på en flik öppnas fältet temporärt och visar de funktioner som tillhör fliken. När du har gjort ditt val som stängs fältet och endast flikarna visas. ( Ett annat sätt att snabbt minimera fältet är att dubbelklicka på någon av flikarna.)
     
 • Maximering av verktygsfältet - För att maximera verktygsfältet tillbaka till sin klicka du på i det övre högra hörnet på fältet. (Du kan också klicka på och sedan klicka på  Minimera verktygsfältet i listan (detta kommer att avmarkera alternativet - vilket återställer fältet, eller, dubbelklicka på valfri flik igen för att återställa verktygsfältet.

  Valmöjligheter i menyfältet 
  I övre högra hörnet av menyfältet finns knappen för fältets valmöjligheter . Det är här du kan välja olika stilar, typsnitt och hur menyfältet skall fungera. När du klickar på valmöjlighetsknappen visas en popupmeny som innehåller: Stilar, typsnitt, Verktygsfält och Animering
 • Stil -  Du kan välja mellan nio olika menyfältsstilar. De varierar i färg och layout. Några kommer från Microsoft Office 2007 och andra från Windows 7 och Office 2010.
 • Typsnitt -  Du kan ändra typsnittsstorleken för menyfältet. Du kan också välja att menyfältsknapparnas ikoner automatiskt ändrar storlek när du minskar eller ökar typsnittsstorleken. (typsnittsstorlekarna som används för de olika valen är beroende av dina Windowsanpassningar. Ibland blir det så att Normal och Stora resulterar i att samma storlek används. Extra stora blir en större stil.)
 • Animering  - Detta stänger av och sätter på framhävande visning när muspekaren hålls över varje menyfält eller -knapp. Välj det utseende du föredrar.

  En fullständig beskrivning av valmöjligheterna för varje menyflik visas, när man klickar på länkarna här nedan.

  Arkiv
  Redigera
  Lägg till
  Visa
  Rapporter
  Verktyg
  Sök
  Internet
  Mina verktyg
  Alternativ
  Hjälp

  9-0560 : 80714 RK