Innehåll - Index


Socken - Sök

Socken-Sök databasen återfinns hos Sveriges släktforskarförbund på nedanstående länk:

http://www.genealogi.se/landskap.htm

I databasen kan du snabbt hitta bland socknar, härader, kommuner, landskap och län.

Exempel på frågor som du kan få svar på är:
  • Var en socken är belägen (härad, kommun, landskap och län)
  • Vilka socknar som finns i en viss kommun eller ett visst härad
  • Vilka socknar eller kommuner som finns i ett visst län
  • Vilka socknar eller kommuner som finns i ett visst landskap
  • Var en sockens originalkyrkböcker förvaras
  • Vilken SCB-kod en viss socken har
  • Vilken socken som motsvaras av en viss SCB-kod

    4030 : 31008 RK