Innehåll - Index


Användbara länkar till källor m m 

-  Legacy.
 • Hemsida för svenska Legacy, legacysvenska.com/
 • Forum för svenska Legacy, www.legacysvenska.com/phpBB2/index.php
 • Amerikanska supportsidorna, http://support.legacyfamilytree.com/

  A. _______________________________
  - Ancestry
  Ancestry.se är en svensk webbplats för genealogi och släktforskning som är skräddarsydd för den svenska användarens och släktforskarens behov, ancestry.se

  - Arkiv Digital, gör din historia läsbar.
  Arkiv digital är ett snabbt växande företag i släktforskningsbranschen som specialiserat sig på att digitalisera historiskt källmaterial genom att nyfotografera originalhandlingarna i färg. För mer info: arkivdigital.se

  - Vägvisare till arkiven för släktforskare, arkivguiden.net

  B,C, D. ____________________________

  Blekinge släktforskarförening.
  För att spåra släktingar i Blekinge, http://www.blekingesf.se/


  - http://www.bygdeband.se/

  - Centrala soldatregistret (CSR)
  Databasen som finns sökbar på nätet är ett samarbete sedan fem år mellan Centrala Soldatregistret och Linköpings universitet.  De uppgifter du finner i databasen är avgiftsfria. Länkar till centrala soldatregistret:
   soldat.dis
   www.ep.liu.se/databases/soldatregister 

  - Demografisk Databas Södra Sverige.
  Vårt långsiktiga mål är att alla kyrkböcker över födda, vigda och döda för Skåne, Blekinge och Halland ska registreras för perioden 1650-1900 och vara fritt sökbara på Internet, ddss.nu. 

    DIS - Föreningen för datorhjälp i släktforskningen.
  Världens första och största förening för datorhjälp i släktforskningen, dis.se

  E, F. _______________________________
   
  -  Ellis Island.
  Sökning av ankommande passagerare till Ellis Island, ellisisland.org

    Svensk Hemsida: http://www.ellisisland.se/svenska/default.asp

  -  Family Search 
  Sökning i mormonernas databas, familysearch.org
   Family Search. Snabbval till sökning efter namn och platser. 

  G. _______________________________

  - Genealogiska Föreningen.
  Länk till hemsida: genealogi.net

  - GeneaNet
  Länk till hemsida: geneanet.org

  - Genealogiska Samfundet i Finland
  Länk till hemsida: genealogia.fi

  - GENLINE. Kyrkböcker på nätet.
  Länk till hemsida, genline.se

  - GENLINE - Gravstensinventeringen.
  Länk till hemsida http://www.genealogi.se/gravproj/Gravsoklist.php

  - GöteborgsRegionens Släktforskare
  Länk till hemsida http://grs.forening.genealogi.se/

  - Gravsatta på 1 948 kyrkogårdar i hela Sverige

  - Gravsatta i Sverige.
  Här kan du söka efter gravar ioch grav gravsatta på kyrkogårdar i Sverige, finngraven.se

  - Gravsatta i Sverige.
  Här kan du söka efter gravar ioch grav gravsatta på kyrkogårdar i Sverige, svenskagravar.se

  - Gravsatta i Stockholm.
  Här kan du söka efter gravsatta personer på Stockholms 11 allmänna begravningsplatser, hittagraven.stockholm.se

  H. _______________________________
   
  - Historiska kartor.
  Sökfunktion för svenska historiska kartor, lantmateriet.se

  Ortnamnsregistret.
  Här kan du söka efter svenska ortnamn,  www2.sofi.se

  - Hitta rätt Församling.
  Svenska kyrkans sökfunktion för orter, församlingar och kyrkor svenskakyrkan.se

  S. _______________________________

  - Scangen.
  Skånsk släktforskning, Portalen för alla som söker sina rötter, scangen.se

  - Släktdata
  Sökbara svenska kyrkböcker, fritt... slaktdata.org

  - Släkthistoria
  Släkthistoria är en ny tidning om släktforskning och bygdehistoria från LRF Media. Länk till deras Släktforskarskola är http://slakthistoria.se/kategori/slaktforskarskolan/


  - Statens arkiv
  Statens arkiv är det gemensamma namnet för Riksarkivet och Landsarkiven. I arkiven förvaras arkivhandlingar från myndigheter och enskilda från medeltiden och framåt. Arkivens huvuduppgift är att se till att vårt gemensamma kulturarv bevaras och är tillgängligt för allmänheten. Länk till Statens arkiv

  - Stockhoms stadsarkiv.
  Länk till arkivet där du kan finna  tex Stockholms församlingars Kyrkböcker, Bouppteckningar, Rotemansarkivet, Barnhusbarn etc, ssa.stockholm.se

  - Stockholmskällan.
  Här hittar du fotografier, filmer, ritningar, konst, dokument, litteraturtips, föremål och statistik som berättar om Stockholm, om stadens befolkning och bebyggelse, www.stockholmskallan.se.

  - SVAR, Riksarkivet.
  Här kan du söka information och kunskap om arkiven som förvaras hos det centrala Riksarkivet och de regionala Landsarkiven, svar.ra.se

  Svenska släktforskare med egna hemsidor.
  Här finner du en länkar till deras hemsidor,  web.comhem.se/jansetreus/

  Svenska släktforskarlänkar.
  Översikt över länkar till bl a Föreningar, Datorprogram, Register, Databaser, Arkiv m m, http://viklund.nu/svsfl/


  -  Svensk/Engelskt, Engelskt/Svenskt lexicon.
  Länk till språkrådets hemsida, lexin2.nada.kth.se

  - Sveriges Församlingar genom tiderna.
  Länk till Skatteverkets folkbokföringsinformation, skatteverket.se

  -  Sveriges Släktforskarförbund, Rötter.
  genealogi.se

  T, U, V, W. _______________________________

  WESTSIDE.
  I släktforskarforumet Westside är alla som intresserar sig för släktforskning välkomna att delta med frågor och svar. Forumet inriktar sig främst på området svenska Österbotten, men också släktförbindelser till Sverige och andra länder diskuteras här, malax.org/westside/

  Emigrantforskning och andra källor
  Norska Arkivverket
  Danska Rigsarkivet 

  - Australien, sök efter invandrare

  Beställning av Vital Records från USA, kontakta myndigheterna i de olika delstaterna genom adressen -

  Diskussionsforum i Sverige (Rötter) -

  EmiWeb - Levande migrationshistoria.  EmiWeb är det första webbaserade arkivet i sitt slag i Skandinavien när det gäller in- och utvandring till och från Sverige, Norge och Danmark -

  Engelska akronymord  och facktermer -

  Förnamnens betydelse i olika länder hittar du här -

  Genealogiska engelskspråkiga ordförkortningar

  Gravplatser I USA, Australien och Kanada -

  Gravstenar i Finland -

  Irländsk släktforskning fram till 1880")}

  Jönköpingsbygdens Genealogiska Förenings (JBGF)

  Yrkesförteckning med förklaring. Hittar Du kanske bäst på Wikipedia -


  9-4010 : 71221 RK