Innehåll - Index


Släkttavlor - StatusradStatusraden, i huvudfönstrets nedre del, visar hur många personer som finns med på släkttavlan, hur många sidor som den omfattar om den skulle skrivas ut på din lokala skrivare, tavlans hela aktuella storlek och den aktuella zoomfaktorn som visas.

Klicka här för att återvända till Innehållsförteckningen

LC0-0170  / 9-3170 : 70408 RK