Innehåll - Index


Navigeringsrutan

Navigeringsrutan i huvudfönstrets nedre högra del visare en totalbild av tavlan i miniformat oberoende på tavlans verkliga storlek. Om tavlan omfattar en sida eller 4000 spelar ingen roll - hela tavlan visas alltid.


Den röda rektangeln i boxen visar den del av tavlan som i förstorat format visas på skärmen. När du förflyttar dig runt om i tavlan så visar den röda rektaneln alltid var du just då befinner dig. Detta är speciellt användbart när du har en verkligt stor släkttavla. Du kan också dra den röda rektangeln i Navigeringsrutan till en ny position i minibilden för att ändra positionen på skärmen. Detta är speciellt användbart för att snabbt förflytta sig till en viss bestämd del i en stor tavla. Pilen nere i högra hörnet   av bilden minimerar navigationsrutan. För att återställa rutan igen så klickar man åter en gång på pilen .

Klicka här för att återvända till Innehållsförteckningen

LC9-0160 / 9-3160 : 70408 RK