Innehåll - Index


FamilySearch -  Integration med Family Search

Fönstret FamilySearch Integration visas när du använder Legacy Guided-Setup Wizard.

Om du vill arbeta interaktivt med FamilySearch så väljer du alternativ Ja. Annars väljer du Nej. I detta fönster kan du också välja om du vill ha SDH support genom att klicka för rutan Also add LDS support.

När du har gjort dina val så klickar du på Fortsätt.

Se FamilySearch för mer information om detta och om vilka fördelar detta kan innebära för dig.

9-0314 : 70530 RK