Innehåll - Index


FilknappenDen runda knappen i övre vänstra hörnet i huvudfönstert kallas Filknappen.  När du klickar på denna knapp kan du välja mellan följande alternativ:
 • Påbörja en ny tavla
 • Öppna en sparad tavla
 • Spara en tavla
 • Ändra namnet på tavlan.

  Du kan också skriva ut tavlan på din lokala skivare och du kan också ändra skrivarinställningarna. Sist men inte minst så kan du stänga och avsluta Legacy Släkttavlor från den meny som visas.

  För information om flikarna på verktygsraden välj något av nedanstående alternativ:

  Flik: Hem (Home)
  Flik: Utseende (Appearance)
  Flik: Infoga (Insert)
  Flik: Publicera (Publish)
  Flik: Hjälp och alternativ (Help and Options)
  Flik: Tips och uppdateringar (Tips & Updates)
  Flik: Bildinställningar (Picture Settings)
  Flik: Testinställningar (Text Settings)

  Klicka här för att återvända till Innehållsöversikten (Contents screen).

  LC9-0130 / 9-3130 : 70408 RK