Innehåll - Index


Inställningar. Flik: Tips och uppdateringarUppdateringar
Din för tillfället installerade version av Släkttavlor visas under denna flik. Om du är ansluten till Internet kontrollerar Släkttavlor om du har den senaste uppdateringen. Om så inte är fallet visas en länk till platsen där Du kan ladda ner den senast lanserade uppdateringen.

Meddelanden
Om du har tillgång till Internet är Message Center platsen du skall välja för att få de senaste tipsen och tricksen som rör ditt släkttavleskapande.  Kontrollera denna plats ofta för att få upplysningar om hjälpfulla artiklar och nyheter. För ytterligare information om flikarna på verktygsraden välj något av nedanstående alternativ:
Flik: Hem (Home)
Flik Utseende (Appearance)
Flik: Infoga (Insert)
Flik: Publicera (Publish)
Flik: Hjälp och alternativ (Help and Options)
Flik: Tips och uppdateringar (Tips & Updates)
Flik: Bildinställningar (Picture Settings)
Flik: Testinställningar (Text Settings)
Klicka här för att återvända till Innehållsöversikten (Cntents screen).

LC9-0100 /9-3100 : 70408 RK