Innehåll - Index


Inställningar. Flik: Allmänt

Klickar man på knapp Allmänt  på flik Hjälp & Alternativ så öppnas fönstret Legacy Tavleoptioner. Det finns tre flikar i fönstret: Visa , Användarinformaton och Katalogplatser
Flik: Allmänt
Utseende
 • Visa sidgränser - Visar sidgränser med streckade röda linjer. Sidgränserna bestäms av aktuell skrivare och den sidstorlek som har valts i skrivarinställningen.
 • Visa SDH information - Visar eller gömmer fält med SDH förordningsinformation i listan över tillgängliga för att inkludera i listan Visa fält. Om du har SDH- fält i att visa listan så tas dessa bort om du kopplar bort detta alternativ.

  Standard för sekretess när en släkttavla skapas
 • Uteslut personer som angetts som privata - Om du, som standard, inte vill inkludera personer som markerats som privata i din släkttavla så väljer du detta alternativ.
 • Uteslut privat information - Om du, som standard, inte vill inkludera information som är markerad som [[private]] så väljer du detta alternativ.
 • Uteslut detaljer om levande personer - Om du, som standard, inte vill inkludera detalj information om levande personer så väljer du detta alternativ.
 • Använd "Levande" i stället för namn - Om du vill använda ordet "Levande" i stället för att visa en levande persons namn så väljer du detta alternativ.

  Standard för boxdetaljer
 • Typsnitt - Välj standard typsnitt för texter i box
 • Storlek - Välj standard teckenstorlek för texter i box.

  Folder Locations Tab
 • Chart File Folder - Specify the default folder in which to store your chart file.
 • Genealogy File Folder - Specify the default folder to display when you are browsing for a genealogy family file to load for charting.
 • Image Folder - Specify the default folder to display when you are selecting an image to display on the chart.
 • Export Folder - Specify the default folder to display when you are choosing where to export a chart file.

  Date Options Tab
 • Date Format - Select from six date display formats:

   mmm dd, yyyy Nov 30, 1854 
   dd mmm yyyy 30 Nov 1854 
   mm-dd-yyyy 11-30-1854 
   dd-mm-yyyy 30-11-1854 
   yyyy mmm dd 1854 Nov 30 
   yyyy-mm-dd 1854-11-30 

 • Separators for numeric dates - If you are using either the dd-mm-yyyy or mm-dd-yyyy format, you can specify the separator character to place between the date parts.  Click the option button for the appropriate symbol.

  If you are using a date format that doesn't include separator characters, such as 21 Apr 1900, then Släkttavlor uses the selected date separator character between any year ranges.  For example, 21 Apr 1953-1958 would appear as 21 Apr 1953/1958 if the slash was chosen as the separator character.
 • Month Format - You can further alter the way dates are formatted by selecting abbreviated or full month names and initial or all uppercase month names.  Click the option buttons corresponding to the desired format.
 • Character format - You can display the months with Initial Caps, all uppercase, or all lowercase.

  Note:  The date settings are only applied when a new theme or box item is added to the chart.


  LC9-0095 / 9-3095 : 70408 RK