Innehåll - Index


Fält i boxar

Den grundinformation som ingår i en box är:
 Namn, Födelsedatum och plats, Äktenskapsdatum och plats och Dödsdatum och plats.
Utöver dessa fält kan du också lägga in dop- och begravningsinformation och personernas livslängd.
 • Lägga till ett fält - För att lägga till ett nytt fält  med information i boxarna så markerar du önskat informationsfält i  Available Items listan och klicka sedan på knappen   för att kopiera det till Items to Display listan.
 • Ta bort ett fält - För att ta bort ett fält, markera fältet och klicka sedan på knappen . Du kan också ta bort alla fält genom att direkt klicka på knappen .
 • Flytta ett fält i listan - Du kan flytta fält upp och ner i listan för att ändra ordningen i hur de visas i boxarna. För att göra detta så markerar du fältet som du vill flytta och därefter använder du upp- nerpilarna   för att flytta fältet till önskad position.

  Formatera fält
  Varje fält som inkluderas i boxarn kan anpassas med Item Options till höger om  Items to Display list. Namn kan formatteras på flera olika sätt; födelse, dop, död och begraning kan anges utan platsangivelse; data kan föregås av etiketter; och typsnitt kan ändras vad gäller typ och storlek.

  Inställningar
  Valfri datapost  kan placeras i en av tre kolumner i en box. Om all data placeras i en kolumn expanderar denna till att fylla upp boxens hela bredd. Om data placeras i de vänstra och högra komumnerna och ingenting i mittkolumnen så kommer de två använda kolumnerna att expandera och dela på boxens bredd. Om data placeras i den vänstra och den mittersta kolumnen lommer mittkolumnen att omfatta två tredejdelar av boxbredden till höger. Slutligen om endast mittkolumnen och den högra kolumnen används kommer mittkolumnen att omfatta två tredjedelar av boxens vänstra sida.

  Adding Pictures
  Pictures are added to the box in the same way as the other information items, such as the name, birth, and death information.  If you want the picture to occupy the left 1/3 of the box, set the picture Column setting to Left and set all the other information fields to be in the Center column.

  If you want the picture to occupy the left 1/2 of the box, set the picture Column setting to Left and set all the other information fields to be in the Right column.
  If you want the picture on the right, set the picture column setting to Right and the other fields to either Left or Center, depending on how large you want the picture to be.

  If you want the picture to be centered above the field information, make sure the picture is first in the list (you can use the up arrow to move it up) - and then set the pictures column to Center.  Also set all the other field item columns to Center.

  You can also place the picture under the fields by simply moving the Picture item down to the bottom of the list using the down arrow to move it down.

  If you want to have some information above the picture and some below, move the Picture item in the list to the appropriate location.

  LC9-0065 / 9-3065 : 70408 RK