Innehåll - Index


Verktygsraden - Flik: Hem 


Hemfliken (Home) är en del av verktygsraden i Legacy Släkttavlor.  (Se Verktygsrad för mer information om hur du använder denna rad.)
Fil
Skapa en ny släkttavla  - Klicka på  Nytt (New Chart) för att skapa en ny släkttavla. En tre-stegs guide startar som tar dig igenom processen att välja fil, startperson och typ av släkttavla. Om du redan har arbetat med en tavla ombeds du spara denna tavla innan den nya tavlan påbörjas. (Se Guide för att skapa en släktavla för en utförlig instruktion om hur du använder guiden.)

Aktuell person
- Välj startperson. Om du vill ändra startperson för din släkttavla klickar du på Välj startperson (Select Individual) i boxen Aktuell Person (Current Person).  Knappen finner du till vänster om sektionen med ikonen. Guiden Chart Creation Wizard öppnas och med hjälp av guiden kan du växla till valfri person i den familjefil som du arbetar med. När du återvänder till släkttavlan är denna omritad med vald person som startperson. Observera dock att om du har anpassat tavlan t.ex. genom att ha flyttat om boxar eller ändrat storlek på dem så försvinner dessa ändringar och den nya släkttavlan återgår till standardutseendet. De färgförändringar som du kan ha gjort kommer att vara kvar.

Ändra startperson genom navigering. Du kan ändra startperson i släkttavlan till aktuell persons fader, moder, make/maka eller barn genomatt klicka på motsvarande rad Far, Mor, eller Äktenskap (Father, Mother, eller Marriage).  Klickar du på Äktenskap visas aktuell persons fruar och barn. I bilden som som visas väljer du den person som du vill byta till.

Ändra tavelttyp - Den aktuella typen av släkttavla visas ovanför Chart Type etiketten. För att välja en annan typ av tavla klickar du på knappen Current chart type. Du kan välja mellan de arton olika typerna som finns tillgängliga. När du väljer en ny typ av tavla så ritas släkttavlan om.

Ändra antalet generationer - När släkttavlan visas första gången så inkluderar den fem generationer.  Om du önskar fler eller färre generationer kan du ändra denna inställning genom att använda de upp- och nerpilar som finns alternativt kan du direkt skriva in önskat antal generationer och därefter klicka på Enter.

Visa dubbletter - By default, Legacy Släkttavlor suppresses the duplicate lines that result from inter-marriage in a line.  If you would like to have these duplicate lines shown, click the Show Duplicates button.  When selected, the background of the button is displayed in a gold color.

Integritetsinställningar 

 
 • Dölj personer - Genom att välja detta alternativ så medtages inte någon av de personer som har markeringen Privat. Alla personer som utgår från en sådan person tas inte heller med i släkttavlan.
 • Dölj privat information [[Privat]] - All information som har markerats som Privat, med användande av [[ and ]] markeringar tas inte heller med i boxarna.
 • Dölj detaljer för levande personer - Om en person är märkt som levande så visas enbart personens namn i boxen. Om du istället vill ha namnet ändrat till "Levande/Living," väljer du alternativ Use "Living" instead of their name.

  För ytterligare information om flikarna på verktygsraden välj något av nedanstående alternativ:
  Flik Utseende (Appearance)
  Flik: Infoga (Insert)
  Flik: Publicera (Publish)
  Flik: Hjälp och alternativ (Help and Options)
  Flik: Tips och uppdateringar (Tips & Updates)
  Flik: Bildinställningar (Picture Settings)
  Flik: Testinställningar (Text Settings)
  Klicka här för att återvända till Innehållsöversikten (Cntents screen).

  LC9-0050 / 9-3050 : 70408 RK