Innehåll - Index


VerktygsradenVerktygsraden är utformad på så sätt att den snabbt skall hjälpa dig att finna kommandon som du behöver för att slutföra en uppgift. Alla kommandon är ordnade i logiska grupper som har samlats under flikar. Varje flik relaterar till en viss typ av aktivitet t.ex. layout eller utskrift.

För att undvika sammanblandningar visas vissa flikar endast i de fall de kan användas t.ex så visas bilden Bildinställningar enbart när du har valt en bild. 

Hur det fungerar
 • Snabböversikt - När du klickar på ett visst fliknamn Hem (Home), Utseende (Appearance), Infoga (Insert), Publicera (Publish) eller Hjälp & Alternativ (Help & Options)  så visas ett antal val i vald flik. För att göra ett val klickar du på namnet. De flesta alternativen öppnar då en dialog i vilken du kan välja vad du vill göra t.ex. välja en viss färg, ett boxobjekt, ändra boxstorlek, redigera släkttavlans namn och mycket mera.
 • Behåll alltid verktygsraden minimerad - För att minimera Verktygsraden så högerklickar du på valfri plats på den och väljer därefter  Minimera raden (Minimize the Ribbon).  Verktygsraden kommer att förbli minimerad och endast flikarna kommer att visas. När du klickar på en flik på verktygsraden så öppnas verktygsraden och visar de alternativ som finns under berörd flik. När ett alternativ har valts stängs verktygsraden igen och endast rubrikerna visas. Ett annat alternativ för att snabbt minimera verktygsraden är att Dubbelklicka på namnet på någon av flikarna.
 • Återställ verktygsraden - Klicka på Customize Quick Access Toolbar  och därefter på Minimize the Ribbon i listan alt Dubbelklicka på en flik igen för att återställa verktygsraden.

  För ytterligare information om flikarna på verktygsraden välj något av nedanstående alternativ:
  Flik: Hem (Home)
  Flik Utseende (Appearance)
  Flik: Infoga (Insert)
  Flik: Publicera (Publish)
  Flik: Hjälp och alternativ (Help and Options)
  Flik: Tips och uppdateringar (Tips & Updates)
  Flik: Bildinställningar (Picture Settings)
  Flik: Testinställningar (Text Settings)
  Klicka här för att återvända till Innehållsöversikten (Contents screen).

  LC9-0040 /  9-3040 : 70408 RK