Innehåll - Index


Guide för att skapa en släkttavla 

Guiden för att skapa en släkttavla startar genom att klicka på  Hem->Ny Tavla på  verktygsraden.

Guiden Chart Creation Wizard för att skapa en släkttavla innehåller tre enkla steg:

1. Första steget, öppna den familjefil eller GEDCOM fil som du vill skapa släkttavlan från.

2. Andra steget, välj typ av släkttavla som du vill skapa.

3. Tredje steget, välj startperson i vald fil som skall vara utgångsperson för släkttavlan.Steg 1. Välj fil för släkttavlanDu kan antingen välja att låta Legacy Släkttavlor skanna hela din dator för att finna filer som kan användas för släkttavlan eller också kan du själv manuellt välja den fil som skall användas. 
 • Skanna din dator efter filer för släkttavlan - Legacy Släkttavlor kan skapa släkttavlor från flera olika typer av filer. Dessa filtyper inkluderar Legacy Family Tree, Personal Ancestral File, Family Tree Maker, RootsMagic och GEDCOM filer. För att börja klicka på  Scan Computer for New Files. Skanningprocessen kan ta flera minuter för att söka igenom hela din dator. Tider berorende på din dators hastighet, storleken på diskarna och hur många användbara filer som hittas. När processen är genomförd visas en lista över hittade filer i tabellen. Under tiden sökningen utförs samlar Legacy Släkttavlor alla funna och giltiga filnamn. Beroende på de filtreringsalternativ som är angivna för sökningen presenteras bara de filer som uppfyller villkoren i resultatlistan. Se Filtering the List nedan för att se hur detta fungerar.

  Fillistan inkluderar Namn, Sökvägar till filerna, Antal personer som filerna innehåller och datum då resp. fil senast användes.

  Fillistan sparas även då du lämnar Legacy Släkttavlor. När du startar programmet igen så finns listan där fortfarande. Om du skapar ytterligare familjefiler eller tar emot nya GEDCOM- filer kan du få dem tillagda i listan genom att åter klicka på Scan Computer for New Files.

  Sortera fillistan

   Du kan sortera fillistan efter valfri kolumn genom attt klicka på respektive kolumnnamn. Första gången du klickar på namnet sorteras listan i stigande ordning. Detta visas genom en liten uppåtpekande triangel bredvid kolumnnamnet. Om du klickar på namnet igen vrids triangeln 180 grader och sorteringen sker i fallande ordning.

  Filtrera fillistan

  För att inkludera de specifika filer som skall användas för släkttavlan använder du rutorna i boxen Visa endast dessa filer. För att enbart visa Legacy filer markerar du alternativet Legacy och avmarkerar övriga alternativ. För att inkludera både Legacy och GEDCOM filer så markerar du båda alternativen. För att välja alla möjliga filer så markerar du samtliga alternativ.

  I det övre högra hörnet i fönstrer finns det två indikatorer.  Den översta linjen visar hur många filer som i nuläget visas i listan (beroende på filterinställningarna) och den undre raden visas hur många filer Legacy totalt fann vid den senaste genomsökningen av din dator. Om du ändrar filterinställningarna kan du snabbt se hur många filer det finns i listan.

  Det finns ytterligare ett filter som kan användas för att ytterligare begränsa urvalet och hjälpa dig att finna ett viss filnamn. Du kan skriva in tecken i fältet  Finamnsfiler för att begränsa listan till att visa enbart de filer vars namn innehåller de inskrivna tecknen.
   


  Det finns ytterligare ett alternativ under textboxen, Inkludera filsökväg i filter. Om detta alternativ inte markeras så kommer fillistan att innehålla de inskrivna tecknen oberoende av var dessa återfinns. Om du t.ex. skriver in "er" kommer filer med namn som Erik, Berg, Holmander att visas.

  Uppdatera listan med filer 
  När Legacy Släkttavlor skannar din dator efter filer som kan användas för att skapa en släkttavla kontrollerar programmet varje fil för att finna ut hur många personer filen innehåller. Om du senare lägger till nya personer eller tar bort några kan du använda Legacy Släkttavlor för att åter kontrollera filerna i listan och uppdatera antalet personer genom att klicka på knappen Uppdatera aktuell lista.

  Rensa fillistan
  Om du önskar rensa listan med filer klickar du på knappen Rensa listan.

  Välj fil för att skapa en släkttavla
  För att skapa en släkttavla från en av filerna i listan så markerar du berört filnamn och klickar därefter på knappen Nästa. Du kan alternativt dubbelklicka på filnamnet för att automatiskt välja berörd fil och fortsätta till nästa steg.

  Sök själv efter en fil från vilken en släkttavla skall skapas
  Om du inte vill använda Legacy Släkttavlor's inbyggda skanningsfunktion eller om du inte vill vänta på att en pågående sökning skall finna filen ( på t.ex. ett flyttbart minne), kan du själv leta efter filen genom att klicka på Titta efter fil. Detta öppnar en standarddialog i vilken du kan välja den diskenhet, mapp och fil som du vill använda för släkttavlan. Om du väljer fil på detta sätt tas du direkt till steg två.


  Släkttavlor - Guide. Steg 2. Välj typ av tavla  I Legacy Släkttavlor kan du skapa ett flerta olika typer av släkttavlor. Dessa inkluderar Anar, Ättlingar, DNA, Cirkel, Timglas och Fjäril tavlor. Många av dessa tavlor har varierande layout och mellanrum mellan posterna. I allt kan du skapa tjugofem olika typer av tavlor.

  För att välja en typ av tavla så klickar du på önskat format och därefter på knappen Nästa för att komma till det sista steget i skapandet av släktträdet. Du kan alternativt dubbelklicka på berört format för att välja det och automatiskt förflyttas till det sista steget.


  Guide. Steg 3. Välj startperson   Det tredje steget när man skapar en släkttavla med hjälp av guiden är att välja släkttavlans startperson. En lista med alla personer i filen visas.

  Vad som visas i Namnlistan
  Namnlistan innehåller personernas # RIN (personens nummer), Namn och Kön. Till höger om listan visas ytterligare detaljer: födelse- och begravnings datum och plats för personen jämte namn på föräldrar och make/maka. Under denna information återfinns ett tregenerations släktträd som börjar med startpersonen och inkluderar dennes far och mor samt deras föräldrar (om de finns med i filen).

  Navigera i släkttavlan
  Du kan navigera upp och ner i släktträdet. Om du klickar på en person så flyttas den personen till startpositionen i mitten. Du kan navigera nedåt genom att att klicka på vänsterpilen till vänster om startpersonen. Denna persons första barn visas. Du kan också förlytta dig åt höger (till äldre generationer) genom att klicka på någon av högerpilarna till höger om de fyra far-/morföräldrarna. 

  Sortera Namnlistan
  Namnlistan kan sorteras efter RIN, Förnamn eller Efternamn i stigande ordning genom att kllicka på någon av de översta knapparna   #, Förnamn eller Efternamn.

  Söka efter ett namn
  Du kan söka efter ett namn i listan genom att ange ett RIN, Förnamn eller Efternamn i motsvarande textfält överst i fönstret. Efterhand som du skriver in tecken i fältet förlflyttas  du till närmast matchande namn i listan.

  Välja startperson
  För att välja en person som startperson i släkttavlan så klickar du på berört namn i listan och därefter på  Nästa för att komma till det sista steget i skapandet av släktträdet. Du kan alternativt Dubbelklicka på namnet för att välja det och automatiskt förflyttas till det sista steget.
  När du har valt person så skapar Legacy Släkttavlor en tavla som börjar med den person som du har valt med fem efterföljande generationer. Du kan när tavlan har skapats ändra många detaljer i utseendet inkluderat bl a storlek, mellanrum, innehåll och mycket mera.
  Klicka här för att återvända till Innehållsförteckningen).

  LC9-0021 : 9-3021 : 70408 RK