Innehåll - Index


FamilySearch - Nedladdningar

  Nedladdningen från FamilySearch-fönstret nås genom att välja Jag vill logga in på FamilySearch för att ladda ner vad kyrkan har om mig på skärmen Legacy Guided Setup.

Du kan ladda ner upp till 101 generationer anor eller ättlingar till den aktuella personen.
  • Generationer - Du kan snabbt mellan 10, 20, 50, 75, eller 101 generationer genom att klicka på lämplig knapp eller du kan skriva in det antal generationer du vill ladda ner i textrutan. Små justeringar kan göras genom att klicka på upp-eller ned-pilen till höger om textrutan. 
  • Nedladdningstyp - Du kan välja mellan att ladda ner anor eller ättlingar.

    När du avslutat dina val, klickar du på Fortsätt-knappen.

    9-0261 : 70530 RK