Innehåll - Index


SDH - Förordningsindikatorer

Du kan visa SDH förordningsindikatorer på Familje-, Ättlings- och Index vyerna genom att välja dem som ett av fälten som skall visas. (Se Anpassa kolumner i Ättlingvyn och Indexvyn för mer information.).

Indikatorerna visas som en serie bokstäver (BCIEPSC) som står för:
 • Baptism (Dop)
 • Confirmation (Konfirmation)
 • Initiatory (Initiation)
 • Endowment (Besegling, Begåvning)
 • sealing to Parents (Försegling till föräldrar) 
 • sealing to Spouse (Försegling till make/maka)
 • sealed Children (Förseglat barn)

  Om en bokstav saknas i sekvensen innebär detta att förordningen ännu inte har utförts. 

  Om en bokstav visas med små bokstäver (gemener) innebär detta att förordningen har utförts till viss del men inte fullt ut t.ex. att två av fyra barn har blivit förseglade till sina föräldrar.

  9-2230 : 70530 RK