Innehåll - Index


Rapport - Intervjurapport

För att öppna fönstret Intervjurapport gör du i verktygsfältet menyval Rapporter->Alla Rapporter (Böcker och annat)->Intervjufrågor

Intervjurapporten innehåller mer än 1200 frågor i tretton olika kategorier som kan användas när man intervjuar en familjemedlem. Frågorna är bra när det gäller att få personen att minnas och få fram mer djupgående svar. Välj det språk du önskar använda under Intervjun
Frågorna i rapporten är tillgängliga på svenska, engelska och ett flertal andra språk. För att välja språk klickar man på i fältets högra del varvid en rullgardinsmeny med installerade språk visas:Om önskat språk inte finns med i listan finns flera språk att ladda ner från Legacy's hemsida. Önskat språk väljs genom att Dubbelklicka på namnet.
Rubrik
I detta fält skriver man in intervjuns namn. När rapporten skrivs ut skrivs detta namn ut överst på rapporten.Flik: Intervjufrågor (Ämnen)Det finns för närvarande tretton olika intervjutyper att välja bland. Varje intervjutyp innehåller ett antal ämnen och varje ämne innehåller ett antal frågor som man kan ställa.

För att se de ämnen/frågor som ingår i en intervjutyp så klickar man på till vänster om önskad intervjutyp. Makerade Intervjutyper   kommer att ingå i intervjurapporten. 

Teman / Frågor för en Intervju

Intervjufrågorna är avsedda för att få den intervjuade personens minne att vakna upp och minnas intressanta händelser i hans/hennes liv.
Val av frågor för en intervju
Intervjutyper/Teman och Frågor som är bockmarkerade, , kommer att ingå i intervjurapporten. Du kan välja att samtliga delar skall ingå eller enbart vissa speciellt utvalda teman/frågor.Generellt gäller att om du bockar för en ruta som ligger till vänster om en annan ruta så kommer alla rutor som ligger till höger om den första rutan att markeras. Du kan därefter radera markeringen i de rutor du önskar.Markeras en frågeruta (till höger) så markeras enbart denna med tillhörande ämnes- och intervjutyp. Ytterligare frågor kan givetvis också markeras.
Du kan även skapa egna frågor och ta med dessa i rapporten. (Hur du gör detta beskrivs i ett senare avsnitt.)

Hur många tomma rader?
När en intervjurapport skrivs ut så läggs ett antal tomma rader till efter varje fråga. Legacy har för varje fråga satt hur många tomma rader som skall finnas med. Antalet för en viss fråga visas under frågelistan när frågan har markerats.Lägga till egna intervjutyper, teman och frågor 
Det är lätt att lägga till egna intervjutyper, teman och frågor. För att lägga till en intervjutyp gör man på följande sätt.

1. Klicka på en befintlig intervjutyp och därefter på knappen: 2. Ett nytt fönster öppnas. I detta skriver du in namnet på den nya intervjutypen och därefter på Spara.

 

3. Den nya intervjutypen sparas nederst i frågelistan. Observera att det saknas ett plustecken framför namnet eftersom teman/frågor saknas.

4. För att lägga till ytterligare intervjutyper gör man på motsvarande sätt.

När önskade intervjutyper har sparats läggs teman/ämnen till på följande sätt.

1. Välj och markera önskad intervjutyp. 

2. Klicka på knappen  . Nedanstående snabbmeny visas:

 

3. Välj Lägg till nytt tema. Skriv in namnet och klicka på Spara. Det inlagda ämnet har nu lagts till i frågelistan.

4. För att lägga till ytterligare teman/ämnen upprepas punkterna 1-3.

När önskade teman/ämnen har sparats läggs frågor till på följande sätt.

1. Välj och markera önskad tema/ämne. 

2. Klicka på knappen . Nedanstående snabbmeny visas:

 

3. Välj Lägg till ny fråga. I det fönster som öppnas skriver man in sin fråga i det övre textfältet och de idéer och förslag som man har i det nedre fältet. 

4. Om du önskar mer än de två blanka rader som är standard för nya frågor så skriver du in det önskade radantalet. 

 

5. Frågan sparas genom att klicka på Spara. Den nya frågan är ny inlagd i frågelistan.

6. För att lägga till ytterligare teman/ämnen upprepas punkterna 1-3.

Redigera/Radera/Visa -  Intervjutyp/Tema/Fråga
Du kan redigera valfri Intervjutyp/Ämne/Fråga genom att först markera aktuell rad och därefter trycka på Redigera ... i bildens nedre vänstra hörn.Radera Intevjutyp/Tema/Fråga
Markera aktuell position och använd därefter på några av knapparna Radera … 

Visa och dölj teman och frågor i intervjugrupper
För att snabbt kunna visa och dölja teman och frågor som hör till intervjutyperna använder man sig av nedanstående knappar.

Flik: Omslag (Rapportens första sida)
När man skriver ut en intervjurapport är det trevligt att infoga en första sida som visar vem som blivit intervjuad, vem som har gjort intervjun och när den utfördes.
För att skapa och inkludera denna första sida klickar man på Omslag, fyller i önskade fält och kommentarer samt kontrollerar att rutan Använd pärmblad i rapport är ifylld. 

Flik: Fullmakt
En annan viktig sak före en intervju är att överväga om tillstånd skall inhämtas för att vidareanvända den information man får under intervjun. Med hjälp av en enkel fullmakt kan man garantera/säkerställa såväl integriteten som fortsättningen av vad som muntligen framförts samt de intervjuades rättigheter. 

För att inkludera en fullmakt i rapporten klicka på fliken Fullmakt och markera därefter efter eventuella kompletteringar för nedanstående kryssruta:Spara egna intervjufrågor
Egna intervjufrågor kan sparas i två format:

1. Det första formatet är det format som Legacy använder och som gör att frågorna kan användas även i framtiden. Använd knappen och ge frågorna ett namn samt bestäm var frågorna skall lagras. Filändelsen för denna filtyp är .ivw.
2. Det andra formatet är en standard textfil med filändelsen .txt. Denna filtyp kan användas av alla ordbehandlingsprogram och i noteringsfältet för händelser i Legacy. För att lagra frågorna i detta format välj Textfil och tryck därefter på Skapa i fönstrets övre högra hörn.

Om resultatet av intervjun skall sparas som en händelse för en person i den aktuella familjefilen gör på följande sätt.

1. Spara intervjun som en .txt fil.

2. Genomför intervjun och skriv in svaren allt eftersom intervjun fortskrider alt överför svaren senare till en ordbehandlare.

3. Öppna intervjufilen, markera all text (tryck Ctrl-A)och kopiera (Ctrl-C) den nu markerade texten till Urklipp.

4. Öppna Familjefilen och ta fram aktuell person. 

5. Skapa en ny händelse och ge den ett passande namn t.ex. Intervju.

6. Klicka i noteringsfältet och klistra in texten som lagrats i Urklipp (Ctrl-V)

7. Spara händelsen.

Öppna tidigare sparade intervjufrågor
För att hämta in tidigare sparade frågor klickar du på   och i det fönster som öppnas väljer man den fil man vill hämta in. Vill du ändra på något stänger du fönstret, gör önskade ändringar och öppnar förhandsvisningsfönstret igen. Först när du är nöjd med resultatet skriver du ut rapporten på papper

Utskriftsformat
Intervjurapporten kan skrivas ut på tre olika sätt. Val av typ görs genom att klicka på önskad radioknapp.

Förhandsvisa rapporten på skärm
För att förhandsvisa rapporten på skärm innan utskrift på papper väljer man Skärm/Skrivare (se föregående punkt) och klickar på . I det fönster som öppnas kan man välja varje sida och se hur den ser ut.Vill du ändra på något stänger du fönstret, gör önskade ändringar och öppnar förhandsvisningsfönstret igen. Först när du är nöjd med resultatet skriver du ut rapporten på papper.

Direktutskrift på skrivare
När du är nöjd med utformningen av rapporten kan du skicka den direkt till skrivaren genom att klicka på .
Anm:  Inställningarna för Intervjurapport sparas i en fil som benämns  Interview.usr  i Legacy9 mappen.
9-0193 : 60925 RK