Innehåll - Index


FamilySearch - Lägg till eller redigera en vän

Fönstret för att Lägga till eller redigera en vänhe nås genom att klicka på  Lägg till eller Redigera knapparna i fönstret Vänlista som nås genom att klicka på Ge detta kort till någon annan eller Ge alla dessa kort till någon annan i fönstret  Kortdetaljer  som visas när du klickar på ikonen på valfritt ordinance korlinje i fönstret Temple Ordinance Reservation and Tracking som nås genom att klicka på Temple tabfliken överst i Legacy FamilySearch fönstret. 

Detta är den information som du kan spara för en person i din Vänlista. Listan används för att hålla reda på alla personer som du hjälper med att slutföra temple ordinances för dina släktingar.

Skriv in vännens namn och all annan information som du vill spara. En e-postadress och telefonnummer kan vara bra att ha när vännen flyttar och tar dina tempelkort med sig...

Klicka på Spara när du är klar.

9-1414 : 00209 RK