Innehåll - Index


Avancerad sökning

Skärmen Advanced Search visas då du klickar på knappen Advanced Search i huvudskärmen Legacy FamilySearch.

This screen lets you specify detailed information when searching for a specific individual in the FamilySearch family tree.

9-1403 : 40301 RK