Innehåll - Index


Legacy FamilySearch - Select a Person

Skärmen Select a Person visas, om du klickar på knappen Select person from List när du är på skärmen Filter Options och klickar på knappen för att byta startperson.

Vad listan visar
Listan har sex kolumner:
 • RIN - ID för varje enskild person i din Familjefil.
 • Name - personernas namn.
 • Born - personens födelsedatum, om det är känt.
 • Sync Icon -  visar graden av synkronisering för var person. Två gröna pilar betyder att informationen för Legacypersonens  information och den hos FamilySearch är synkroniserad. En röd högerpil betyder att Legacypersonen har information som FamilySearch inte har. En röd vänterpil betyder att FamilySearch har information som saknas hos Legacypersonen.
 • Duplicates Icon - om -ikonen visas betyder det att det finns ick-kombinerade personer.
 • Temple Ordinance Icon - visar aktuellst status för ordinances???? för varje person.

  Information Area - Till höger i listan finns informationsarean, som visar namnet på den nu aktuella personen i listan, hans eller hennes vitala information, FamilySearch ID-nummer och en levande-indikator.

  Mini Pedigree Chart - Under Information Area finns en  3-generationers an- eller ättlingstavla som kan användas för att navigera bland personerna.Om du klickar på något av namnen för en ana i mini-tavlan, flyttas den personen till startpositionen

  When you find the person you are looking for, select him or her by either double-clicking on the name in the list or highlight the name in the list and click Select.

  9-1402 : 31025 RK