Innehåll - Index


Legacy FamilySearch - Filter Options

Skärmen för FilterOptions val visas då du är i fönstret Legacy FamilySearch och klickar på länken Edit... i sektionen Current Filter överst i listan My Legacy People.

 

Filtervalen används för att bestämma vilka som skall komma med i listan My Legacy People i fönstret Legacy FamilySearch. Den här listan innehåller de personer du just nu arbetar med. Listan kan innehålla alla i din Familjefil eller vara en liten lista med de anor eller ättlingar som en viss startperson har. Eller den kan innehålla alla de människor i din Familjefil som har ett visst märke markerat eller alla de personer som finns i slutet av linjerna.

Filter
Klicka på någon pil i listrutan och välj den typ av grupp som du vill använda för listan. Dessa typer är:
 • All Individuals - alla i din Familjefil.
 • Ancestor Line - alla anor till startpersonen i valt antal generationer.
 • Descendants Line - alla ättlingar till startpersonen i valt antal generationer.
 • Tag Value - alla individer som är märkta med ett givet märke.
 • End of Line - alla de individer i din Familjefil, som befinner sig i slutet av en an- eller ättlingslinje. Detta är de personer som du vill fortsätt att arbeta med för att göra linjerna längre.

  Extra Filtering
  Alla de grupper som beskrivs ovan kan ha ytterligare filtrering:


 • Linked to FamilySearch - det här är Legacy-personer i filtergruppen som redan är länkade till en person i FamilySearch.
 • Not linked to FamilySearch - det här är alla Legacy-personer i filtergruppen som inte är länkade till en person i FamilySearch ännu.
 • In Sync - det här är de Legacy-personer i filtergruppen vars information överensstämmer med informationen i FamilySearch.
 • Not in Sync - det här är de Legacy-personer i filtergruppen som inte har all sin information i överensstämmelse med informationen i FamilySearch.
 • Possible duplicates - det här är de Legacy-personer i filtergruppen som möjligen har dubbletter och behöver kombineras eller avvisas.
 • Linked to FamilySearch, not in Sync - det här är Legacy-personer i filtergruppen som redan är länkade till en person i FamilySearch, men vars information inte överensstämmer helt ännu.
 • Ordinances Complete - det här är de Legacy-personer i filtergruppen, vars SDH-förrättningar är kompletta.
 • Ordinances in Progress - det här är de Legacy-personer i filtergruppen, som har en eller flera förrättningar under arbete.
 • Ordinances needing more information - det här är de Legacy-personer i filtergruppen, som behöver mer information för att kvalificera dem för en eller flera förrättningar.

  Startperson
  Om du skall skapa en grupp anor eller ättlingar, måste du välja en startperson. Som förval är den person som var aktuell då du startade  Legacy FamilySearch- funktionen. Du kan när som helst ändra till den person du vill:
 • Att byta startperson - det finns två sätt att byta startperson.

  Det första är att använda 3-generationersantavlan nederst till vänster för att navigera till personen.  Om du klickar på en av personerna i mini-antavlan, hamnar den personen i startpositionen. För att navigera till yngre generationer klickar du på vänsterpilen till vänster om startpersonen. Då visas en meny som innehåller alla partner och barn till den nu aktuella personen. Genom att klicka på ett av namnen, flyttas den personen till startpositionen. Du kan navigera upp och ner genom linjen tills du finner den person du söker.

  Det andra sättet att välja ny startperson är att klicka på knappen Name List som öppnar fönstret Select a person from the filtered list of individuals. I fönstret kan du söka efter och kan välja valfri person i listan. När du gjort ditt val klickar du på Select. (Se Legacy FamilySearch Select a Person för mer information.)
  När du har valt önskat filter, extra filter och startperson sker automatiskt sökning och med den nya gruppen visas.

  9-1401 : 50115 RK