Innehåll - Index


FamilySearch - Översikt

Skärmen Legacy FamilySearch kommer du till genom att klicka på knappen under fliken Mina verktygs i verktygsfältet. Fönstret kan också nås genom att klicka på en tempelikon vid något namn i Familje- eller Antavlevyn. (Du måsta ha valmöjligheten FamilySearch aktiverad för att kunna avända FamilySearchfunktionen. Du måste också vara ansluten till Internet.)
 • Vad kan jag göra här? - Legacy gör det lätt att arbeta med FamilySearch. Genom att ha en behändig process i fyra steg, kombinerad med ett lätt sätt att filtrera din Familjefil, börjar du med hanterliga projekt, så att du inte blir översköljd av vad du kan göra med det integrerade FamilySearch.
 • Försök inte göra allt på en gång - Det vore en övermäktig uppgift att se en lista med tusentals namn att börja bearbeta redan från start. Så när du först kommer in i Legacy FamilySearch för att använda det, presenteras du en lista med bara fyra generationer förfäder att arbeta med. Allteftersom du går igenom de enkla stegen, följer Legacy ditt arbete med en visare som i procent anger hur långt du kommit. När du gått igenom allt (eller nästan allt) för den här gruppen, kan du utöka den med en eller ett par generationer till att fortsätta med.
 • Se på inspelad video - Det finns ett antal gratisvideor som förklarar allt du kan göra med Legacy FamilySearch. Om du kör fast och vill se hur man gör en sak, klickar du på Watch Videos-länken i övre högra hörnet av skärmen.
 • Några saker att tänka på innan du startar - Här kommer en snabbgenomgång av de olika element du ser på skärmen. Det är bra att vara bekant med de olika sektionerna på skärmen och hur de kan hjälpa dig att gå igenom de successiva uppgifter du vill komplettera. 

  Övre flikar
  Skärmen Legacy FamilySearch är indelad i några huvudsektioner.
  Överst finns tre huvudflikar:  När du först kommer in i Legacy FamilySearch, får du upp fliken Tasks. Här kommer du att göra det mesta av ditt arbete. De andra flikarna har andra verktyg och valmöjligheter.

  Fliken Tempel presenterar det kraftfulla systemet Temple Ordinance Reservation and Tracking (om du har SDH-funktionen på i Legacy). Här hanterar du alla dina förrättningar - sparar, kompletterar och spårar tempelkort och vilka du har tilldelat dem.
  Fliken Tips & Updates ger dig aktuella artiklar om Legacy and FamilySearch visar om du har senaste uppdatering av programmet.

  Namnlistan
  Längs vänstra sidan av skärmen finns listan My Legacy People. Listan visar den grupp personer du för tillfället arbetar med som projekt. Det kan vara allt från alla personer i din Legacyfamiljefil ner till en mycket mindre grupp som innehåller en eller två generationer av en viss persons förfäder eller ättlingar. Listan är lätt att använda och lätt att ändra. (Se nedan ö????????????? för detaljer.)

  Ovanför listan visas aktuellt filter (som bestämmer vem som kommer med i listan). Du kan se hur många människor som finns med i listan och hur långt du har kommit med kompletteringarna i gruppen.  

  Varje person i gruppen har en förloppsmätare som visar hur många procent av uppgifterna som är klara.    Ditt mål är att nå 100% för alla personer.

  Nertill på denna sektion av My Legacy People finns fyra flikar: 
   
    

  Fliken Tasks visar vilka uppgifter som är klara för aktuell person i listan. 
   


  (Bara de tre första uppgifterna visas, om du har stängt av SDH-funktionen.) Dessa fyra uppgifter motsvarar de fyra flikarna i skärmens huvudflikar (se ovan).

  Fliken Pedigree visar en 3-generationers antavla som är helt navigerbar.   Den kan du använda för att snabbt röra dig upp och ner bland förfäder och ättlingar. När du klickar på ett nytt namn i listan My Legacy People, ändras innehållet i antavlan så att den börjar med aktuell person i listan.

  Fliken Details visar grundläggande information om den aktuella personen i listan.  Fliken Legend visar vad de olika ikonerna i Legacy FamilySearch betyder och vad de växlande färgerna i huvudinformationen står för (se nedan).  Fliken Tasks

  Huvudinformation
  Sektionen med huvudinformation till höger om namnlistan My Legacy People är den del där du kommer att arbeta mest. Den har fyra uppgiftsflikar:  När du klickar på namnen i listan My Legacy People, tas du systematiskt igenom alla fyra uppgifter för den personen. Uppgifterna och vad de innebär förklaras vidare här. (Se nedan för detaljer.)

  Nu vet du vad du i huvudsak ser på skärmen. Här kommer en detaljerad förklaring till hur varje sektion fungerar.

  My Legacy People

  Vad namnlistan visar
  Listan består av sex kolumner:
 • RIN - ID för varje enskild person i din familjefil.
 • Name - personns namn.
 • Born - personens födelseår, om det är känt.
 • Sync Ikon - visar graden av synkronisering för var person. Två gröna pilar betyder att informationen för Legacypersonens  information och informationen hos FamilySearch är synkroniserad. En röd högerpil betyder att Legacypersonen har information som FamilySearch inte har. En röd vänterpil betyder att FamilySearch har information som saknas hos Legacypersonen.
 • Duplicates - Om -ikonen visas innebär det att det finns icke-matchande information.
 • Ikonen Temple Ordinance - visar status för varje persons förrättningar.
 • Filtrering av listan Området Current Filter finns överst inom My Legacy People. Listan innehåller som standard startpersonen med fyra generationer anor. Det är ett bra startläge, när man arbetar med FamilySearch. Om du skulle vilja expandera (eller begränsa) listans omfång, klicka på Edit... i sektionen Current Filter över listan. Detta öppnar skärmen Filter Options, där du kan byta startperson och relaterad grupp personer som du vill ha med i listan.  (Se Legacy FamilySearch Filter Options för mer information.)


  Huvudinformation

  Steg 1: Möjliga dubbletter 

  När du klickar på en person i namnlistan, startar Legacy automatiskt den första arbetsuppgiften, vilket är att söka efter en person i FamilySearch, som matchar din Legacyperson. Oftast, även om du har mycket lite information om din Legacyperson, hittas en eller flera möjliga matchande personer i FamilySearch och placeras då i området Possible Matches. Ibland kan du få dussintals möljiga träffar. Dessa rankas av FamilySearch med en till fem stjärnor, som står under namnet, och visas i listan med högst rankning överst. Namn med fyra, fem stjärnor matchar säkert din Legacyperson. Namn med lägre rankning bör granskas noga, för att säkerställa att det finns tillräckligt med matchande information för att fastställa en träff. Förkasta inte automatiskt möjliga träffar med en eller två stjärnor, de visar sig ofta vara uppenbara träffar. 

  När Legacy genomför sökningen efter möjliga träffar och placerar resultatet i den övre listan, blir det första, högst rankade, namnet markerat. Din Legacyperson placeras på vänster sida, under listan med möjliga träffar och FamilySearchpersonen placeras till höger. De olika typerna av information grupperas (Namn, Personinformation, Fakta och Händelser, Släktskap och  SDH-förrättningar) och visas sida vid sida, så att det blir lätt att jämföra. Om det finns mer information än vad som får plats i kolumnen, kommer det fram skrollningslister, så att man kan flytta upp och ner. De två skrollningslisterna är "låsta" vid varandra, så att när du skrollar vid en person följer den andras information med. 
 • Jämför information - Information som visas med grön bakgrund anger att din Legacypersons information är densamma som i FamilySearch. Gul bakgrund anger att du har information som FamilySearch saknar eller FamilySearch har information som du saknar. Information med röd bakgrund innebär att dina data och de från FamilySearch står i konflikt på någt sätt. Alla de här färgmärkningarna gör det mycket lätt att jämföra de två personerna och avgöra om de är samma individ.
 • Titta först på alla i listan - Om det finns mer än en person i listan med möjliga träffar, bör du titta igenom alla innan du bestämmer vem du skall länka till. Många gånger kommer du att hitta mer än en person, som uppenbarligen är en träff till din Legacyperson. Att länka till första bästa du ser kan betyda att du missar en bättre träff. Kom ihåg   de personer i listan, som du inte länkar till, kommer att visas vid nästa uppgift, Possible duplicates. Det är bättre att länka till den bästa personen i listan och sedan kombinera med information från andra personer i nästa steg.
 • Länka Legacypersonen till en person i FamilySearch - Ditt mål är att länka varje Legacyindivid till en individ FamilySearch. Om du bestämmer att de två personer du tittar på är en och den samma (och det är den bästa träffen bland personerna i möjliga träffar) klicka på This person is the same as mine. Detta skapar en länk mellan de två och Legacy går vidare till nästa steg, Possible duplicates (se nedan).

  Märk: Om du har länkat en av dina Legacyindivider till en individ i FamilySearch och av någon anledning vill backa (kanske för att kunna länka dem till någon annan), kan du göra det genom att klicka på knappen Unlink person överst i informationssektionen.
 • Och om de inte är samma? - Om du kan se att de båda personerna inte är densamma, eller troligen inte är det, flyttar du till nästa person i listan Possible Matches ovan. Finns det inte fler personer att jämföra med, finns det ett par saker du kan göra:

  Förfina sökkriteria - Klicka på knappen Advanced Search och se om det finns något annat du kan söka efter för att få träff. (Se Advanced Search för mer information.

  Klicka None of these people are a match - nu poppar det upp en undermeny där du kan välja Add My Legacy Person to FamilySearch. Nu laddas den kända informationen om din Legacyperson upp till FamilySearch och länkar sedan ihop de båda (?????????).
 • Om det inte finns några möjliga träffar? - Det förekommer sällan, men kan inträffa, att det inte finns någon matchande person på FamilySearchsidan. Du kan då förfina sökkrieria genom att klicka på knappen Advanced Search eller klicka på Add my Legacy person to FamilySearch.
 • Fräscha upp listan- FamilySearch är "rörligt mål" i den meningen att den information som finns på dess Internetservrar konstant förändras då miljoner människor gör tillägg och ändringar. Du är nog ganska säker under de minuter det tar att jämför möjliga träffar, men om du lockas bort från din dator en stund, kan du vilja fräscha upp möjliga träffar innan du fortsätter. De gör du lätt genom att klicka på knappen ovanför höger kant på FamilySearchpersonen till höger.
 • Potentiella problem - Du kan ibland få se ikonen  intill information om en person på skärmen. Det kan var antingen en Legacyperson eller en FamilySearchperson. Det betyder att det finns ett potentiellt problem med just den informationen. Om du håller musen över ikonen visas ett meddelande om vad som kan vara fel. (Se Problems Report för en lista över alla de potentiella problem som Legacy söker.)

  Potential Problems-funktionen i Legacy FamilySearch kan slås på eller av från skärmen Potential Problem Options. Du kan också koppla bort vilket som helst av de många problem som Legacy söker efter.

  Steg 2: Möjliga Dubbletter
  Nästa steg, efter matchningen av din Legacyperson med motsvarande hos FamilySearch, är att kombinera varje dubblettperson som återfinns på FamilySearchsidan.  Eftersom väldigt många människor bidrar med människor och information till FamilySearchhemsidan, är det givet att det blir dubbletter. Processen är mycket lik den i Steg 1 ovan. Listan över möjliga dubbletter visas överst i informationsfältet. Din Legacyperson och hans eller hennes information visas under listan till vänster och den markerade möjliga dubblettpersonens till höger.  Och fältens bakgrundsfärg hjälper dig att jämföra informationen snabbt.

  Anm:  Om Legacy inte kan hitta några möjliga dubbletter i FamilySearchdatabasen, hoppar man över Steg 2 och du tas direkt till Steg 3: Dela data.

  Sedan du har granskat den första möjliga dubbletten noggrant, har du följande val:
 • Gör inget än - Du bör gå igenom alla personer i listan för att få en känsa för den person som alla anses kunna vara möjliga dubbletter till.
 • De möjliga dubbletterna är samma som din Legacyperson - Om du är säker på att den möjliga dubbletten till höger är samma person som din Legacyperson, så klicka på knappen Same person. Detta gör att FamilySearchpersonen senare kombineras med den FamilySearchperson, som är länkad till din Legacyperson. Ordet Combine visas i kolumnen Action. (Ingenting är kombinerat än  - du måste genomföra detta genom att klicka på knappen Process Actions - men inte än... läs vidare.)
 • Du är inte säker på om det är en dubblett eller inte  - Sån't händer. Sedan du jämfört två personer och bara inte kan bestämma om det är samma en - det kan de vara - eller inte. Vad gör du?  Klicka på  knappen Not sureNot sure-knappen finns i Actionkolumnen.
 • Den möjliga dubbletten är INTE samma person som din - Om du kan avgöra att FamilySearchpersonen till höger inte är den samma som din Legacyperson till vänster, klicka på knappen Not the same person. Not the same finns i Actionkolumnen.

  När du arbetat dig igenom ända till slutet av listan och är säker på att du markerat alla korrekt, klicka på knappen Process Actions. Nu kombineras alla de personer som du markerat som Same Person och sammanförs med den FamilySearchperson som du först matchade mot din Legacyperson. Legacy gör sedan ytterligare en matchning för att söka fler möjliga dubblette.  Det görs, eftersom det kan finnas dubbletter som inte framkom innan du fann och kombinerade de funna dubbletterna.

  Steg 3: Dela data
  Med knappen Share Data kan du utbyta information åt båda hållen mellan din Legacyperson och FamilySearchpersonen han eller hon är länkad till. My Legacy Person finns till vänster och FamilySearch Person till höger. Liksom i tidigare steg får du hjälp av fältens bakgrundsfärg för att snabbt jämföra information.

  Märk: Om du har kombinerat dubblettpersoner i Steg 2, är FamilySearchpersonen som du ser till höger nu en kombination av all den information du funnit hos alla de kombinerade individerna.
 • Vad kan jag göra med denna skärm?
 • Ladda upp namn och information från din Legacyperson till FamilySearchpersonen.
 • Ladda ner information från FamilySearchpersonen till din Legacyperson.
 • Lägga till föräldrar, maka/make och barn från din Legacyperson till FamilySearchpersonen.
 • Lägga till föräldrar, maka/make och barn från FamilySearchpersonen till din Legacyperson.
 • Upddatera din information om förrättningar från det FamilySearch har.
 • FamilySearch Händelsedetaljer - Längst till höger vid varje informationsdel hos FamilySearchpersonen finns en -ikon. När du klickar på den ikonen visas Event Details. Den här delen innehåller all information om den namn eller den händelse som på FamilySearch hemsida. Den innehåller också namnen på dem som bidragit med informationen och vanligen en epostadress, så att du kan ta kontakt, om du behöver. (Se Event Details för mer information.)
 • Möjliga problem - Ibland kan du få se en -ikon intill information om en  person på skärmen. Det betyder att det finns ett möjligt problem men just den uppgiften. Om du håller din mkus över ikonen, visas ett meddelande om vad som är fel. Se upp med de här problemikonerna. Du vill ju inte lägga till felaktig information, vare sig till din familjefil eller FamilySearchdatabasen genom att kopiera den åt ena eller andra hållet.
 • Kopiera information fram och tillbaka - Längs vänstra sidan av både Legacypersonen och  FamilySearchpersonen finns en pil ( eller ) som används för att kopiera information mellan Legacy and FamilySearch. Klickar manpå en sådan knapp, startar kopieringen.

  Kopiera information från FamilySearch - När du klickar på -ikonen till vänster om någon information eller person på FamilySearchsidan, dyker fönstret Select an action to perform upp och där kan du välja hur du vill hantera den och vilket källcitat du vill skapa (om något).

  Om du kopierar ett namn, har du valet att antingen lägga till namnet till din Legacyperson som Alternativt namn, eller att ersätta huvudnamnet med FamilySearchnamnet.

  Kopierar du viktiga data (födelse, dop, död, begravning) har du möjlighet att lägga till alternativa varianter av dem eller att ändra Legacyinformationen.

  När du kopierar händelser har du valet att lägga till händelserna till personens lista eller att ersätta med motsvarande i FamilySearch. 

  När du kopierar personer, t. ex. föräldrar, make/maka eller barn, kan du länka dem till motsvarande hos Legacypersonen (t. ex. om Legacypersonens far inte har länkats till en person hos FamilySearch än, kan du länka fadern till en fader du kopierar från FamilySearch). 
 • Kopiera information från Legacy till FamilySearch - Att kopiera information från Legacy till FamilySearch liknar hur man gör det åt andra hållet, från FamilySearch till Legacy, med några undantag.  När du kopierar till exempel en far eller mor till FamilySearch, söker Legacy efter möjliga dubbletter i FamilySearch. Om möjliga dubbletter hittas, visas en ny skärm Combine duplicates, så att du kan sköta om kombineringen. Likadant gör man för att lägga till Maka/Make och Barn till FamilySearch.
 • När du är klar med att utbyta data - När du har kopierat och lagt till all information och alla personer till eller från Legacy och FamilySearch och är nöjd med resultatet, kan du markera paret som "synkroniserat." Då ändras ikonen dubbelpil. 


  Steg 4: Förrättningsstatus (visas bara om SDH-funktionen är på) 
  Fliken Ordinance Status visar officiellt förrättningsstatus enligt FamilySearch för den aktuella personen. Denna information laddas ner och visas på
  faksimil av tempelkort och i en summerad lista. Om det finns tillgänglig information, visas en persons individuella förrättningskort (dop, konfirmation, invigning och endowment??????????, liksom försegling till föräldrar) och försegling till partner. Genomförda förrättningar visas tillsammans med komplettrande data i förrättningsfälten och med en -ikon i listan. Sparade förrättningar visas som Reserved i fälten och med -ikon i listan. Om en viss förrättning inte kan kompletteras än, för att det först behövs mer information, visas "xxxxxx" i förrättningsfältet och   visas i listan. Förrättningar som ännu inte har blivit sparade men är kvalificerade för det visas med "xxxxxxx" i förrättningsfältet och i listan.

  Lägg till den kompletterade förrättningsinformationen i din Legacy Familjefil - Ofta visar fliken Ordinance Status en eller flera kompletterade förrättningar. För att kopiera kompletterande data och tempelinformation tll din Legacyperson, klickar du på länken Update your Legacy family file with the completed ordinances for this person i nedre högra hörnet av skärmen. Då kopieras den officiella informationen om FamilySearch-registrerad förrättning till lämpliga fält för din Legacyperson. Finns det redan något i ett visst fält i Legacy, blir det inte ersatt.
 • Hur man sparar en förrättning - Du kan se när en förrättning är klar att sparas antingen genom att titta på förrättningskortet, där Ready visas i rutan för förrättning att spara eller i förrättningslistan, där en oifylld kryssruta visas för tillgängliga förrättningar. Du kan också avgöra genom att titta på namnlistan My Legacy People till vänster, där en -ikon syns med en eller flera tillgängliga förrättningar.

  För att spara en förrättning, markerar du  i listan. Ofta finns det en eller flera förrättningar klara för att spara. Om du vill spara alla, välj kryssrutan vid förrättningen längst till höger. Då kommer alla förrättningar till vänster automatiskt med. Som en del av processen att välja en förrättning, eller förrättningar, att spara, gör Legacy ytterligare en Possible duplicates-kontroll. Legacy kräver att du har kombinerat alla dubbletter innan du kan spara en förrättning. Detta görs för att försäkra att de förrättningar du sparar inte har sparats tidigare i en av dubbletterna. Det är onödigt slöseri av tid för många människor ifall du spar om en som redan varit färdig.

  Ibland, då du väljer någon förrättning att spara, visar Legacy ett meddelande som säger varför en speciell förrättnig inte kan sparas än. Detta kan inträffa då du förseglar en person till hennes eller hans föräldrar och föräldrarna ännu inte är matchade. Varningen visar länkar, till fadern och modern, vilka kan användas för att snabbt hoppa till dessa personer, dår du kan välja bland  Possible Matches för att göra de matchningar som behövs. Sedan du gjort det, återvänder du till personen du höll på med för att avsluta och spara.
 • Gå till FamilySearch.org - Om du vill öppna hemsidan FamilySearch.org direkt när du öppnar din webbläsare och gå till din aktuella person i Namnlistan (och personen är länkad till någon hos FamilySearch), klickar du på knappen .

  Temple Tab
  Fliken Temple visar skärmen Temple Ordinance Reservation and Tracking och där kan du skriva ut Family Ordinance Requests och se alla dina nyligen utskrivna förrättningskort. Se Legacy Ordinance Reservation and Tracking för mer information.

  Tips and Updates Tab
  Skärmen Tips and Updates är en direktlänk till bloggen Legacy News och visar artiklar ett eget fönster allteftersom de postas till bloggen. Detta håller dig uppdaterad på vad som händer i släktforskningsgemenskapen.

  Du kan också se det aktuella versionsnumret för Legacy FamilySearch och se om det finns tillgängliga uppdateringar.

  Note från FamilySearch
  2014-08-08:  The "110-year rule" has been in place for some time but has not been enforced. The definition of "closely related" hasn't been consistent nor has the process for validation and enforcement been established. This change seeks to remedy this problem.

  The FamilySearch authenticated user must be closely related to the selected person to request ordinances if that selected person was born in the last 110 years. For the purpose of this rule, "closely related" include spouses, parents, children, siblings, and grandchildren of the selected person. Users wanting special consideration to request ordinances for which they are not closely related must be directed to a support website to confirm that they have the permission of a closely-related family member and apply for approval.

  9-1400 : 50101 RK