Innehåll - Index


Öppna en fil

Fönstret Öppna en fil visas när du gör någont av följande åtgärder:
1. Väljer Öppna fil, , från  Arkiv i Verktygsfältet eller
    
 väljer Öppna Familjefil från rullgardinsmenyn som öppnas när du klickar på den runda Legacyknappen 


. 
2. Väljer Import från  Arkiv i Verktygsfältet och sedan gör ett val från rullgardinsmenyn:Du kan valfritt:
  • Välja fil genom att använda Windows dialogbox - i vilken du väljer drive, mapp och den fil som du vill öppna.
  • Låta Legacy skapa en lista ur vilken du kan kan välja fil - Legacy samlar in och visar in lista över alla passande filer från alla diskar i din dator.

    Om du vill att Legacy alltid skall använda ett alternativ så anger du ditt val med menyval Alernativ ->Anpassa ->12.5 Meddelanderutor ->Meddelanden. Aktuellt alternativ återfinns nederst på sidan.
    .
    9-1253 : 00603 RK