Innehåll - Index


Sammanslå - Äktenskapsadresser

Äktenskapsadresser och notiser visas för de två poster som skall slås samman. Genom att använda knapparna nederst på fliken kan du:
  • Kopiera adress - Kopierar adressen från höger fönster till vänster fönster och ersätter då innehållet i det vänstra fönstret.
  • Adressfliken kan du flytta Adressraden för en person till vänster, genom att klicka på <<..
  • Notisfliken kan du ändra innehållet i notisfältet genom att klicka i notisen och göra önskade förändringar.

    9-0111 : 31223 RK