Innehåll - Index


Sök - Saknad information
Sökfönstret nås med med menyval Sök->Hitta->Saknad information  i verktygsfältet Fönstret kan också nås genom att klicka på Sök->Sök->Sök saknad information i Namnlistan

Du kan söka efter personer som saknar vissa informationsdelar. Sökningen skapar en lista som du kan använda för att gå tillbaka och försöka komplettera med de uppgifter som saknas.Hur man kombinerar de valda fälten
Markera de rutor som du önskar information om. Du kan välja som många rutor du vill. I Hur man kombinerar de valda fälten i nedre högra hörnet anges hur flerval skall hanteras. Antingen måste ALLA valda fält sakna information eller så måste ETT fält sakna information för att matcha din förfrågan.

När du har markerat önskade fält och angett kombination väljer du med radioknapparna nere i vänstra hörnet ett av nedanstående alternativ för att påbörja sökningen.  

Sökmetod
 • Töm listan innan denna sökning - Detta val tömmer alla befintliga söklistor innan aktuell sökning utförs. Nu aktuell lista kommer endast att innehålla personer som ingår i aktuell sökning.
 • Bifoga resultat till existerande lista - Tidigare söklista behålls och aktuell sökning läggs till denna. På detta sätt kan du kombinera två eller flera kombinationer av personer i en lista. 
 • Sök endast i söklistan - Med detta val söker Legacy endast i den befintliga söklistan. Om t.ex. den tidigare sökningen innehåller alla personer födda i Göteborg söker du nu efter alla personer som har dött av cancer. Resultatet av sökningen kommer att bli alla personer födda i Göteborg och som har dött av cancer. 

  Påbörja sökning
 • Sök Första - Visar en post i taget. Legacy söker och visar den första personen som uppfyller ställda sökkriterier och visar personen i aktuell vy, Familje- eller Antavlevyn. Du kan visa nästa person genom att trycka på F3. För att gå tillbaka till föregående person i listan trycker du på Shift-F3.
 • Skapa Lista - Skapar en lista som innehåller alla personer i Familjefilen som uppfyller de ställda kraven. Om du skapar en lista kan du antingen börja en ny lista, lägga till uppgifterna i en befintlig lista eller söka i en tidigare skapad resultatlista.
 • Läs in ... - Trycker du på denna knapp öppnas ett fönster från vilket du kan välja att läsa in en tidigare sparad sökning.

  Andra sökningstyper som du kan använda:
  Fråga genom exempel
  Detaljerad ökning
  Diverse sökning
  Saknade källor

  8-1039 : 50101 RK