Innehåll - Index


Sök - Saknade Källor

För att utföra denna sökning gör menyval Sök->Sök och välj flik Saknade Källor alt tryck Ctrl+F4.

Du kan söka efter personer som saknar källreferens till olika sorters information som har matats in. På detta vis får du en lista som du kan använda för att komma på varifrån informationen kommer. Välj de kryssrutor som är lämpliga. Du kan välja hur många du vill. I Hur kombinera de valda fälten i nedre högra hörnet kan du välja hur de olika kryssrutorna ska hanteras. Du kan välja mellan ALLA de valda fälten måste sakna källor för träff eller Bara Ett eller flera av de valda fälten måste sakna källor för träff.

När du har valt önskade fält och kombinationsval så kan du börja sökningen genom ett av följande val:

Starta sökningen  
 • Töm listan innan denna sökning: - Detta alternativ tömmer söklistan på tidigare sökresultat innan den nya sökningen utförs. Bara nya sökresultatet finns i listan.
 • Bifoga resultatet till existerande lista: - Tidigare sökresultat behålls och nya sökresultat läggs till i listan. På detta sätt kan du kombinera två eller fler dellistor med personer till en lista.
   
 • Sök endast i söklistan: - Detta val gör att Legacy bara söker i befintlig söklista. Exempel: om du först sökte efter alla födda i Stockholm kan du nu söka efter dem som dog i cancer. Då blir resultatet alla personer födda i Stockholm som dog av cancer.
 • Sök första - För att visa posterna en i taget klicka Sök första.  Legacy söker rätt på första personen som matchar det du söker och visar personen i Familje/Antavlevyn. Tryck F3 för att fortsätta till nästa person som matchar. Shift-F3 flyttar till föregående som matchar.
 • Skapa lista - För att skapa en lista med alla som matchar klicka Skapa lista. När du skapar en lista kan du antingen skapa en ny lista, addera till en befintlig lista eller söka i en tidigare skapad lista.
 • Läs in... - Läs in en tidigare skapad lista. 

  Andra typer av sökningar
  Fråga med Exempel
  Detaljerad Sökning
  Övrig Sökning
  Saknad Information
  Folkräkningslista

  9-1031 : 70305 RK