Innehåll - Index


Sök - Övrigt

Uppgifter om aktuell person


 • Fokusgrupp -  Hittar innehållet i aktuell Fokusgrupp. Klicka Visa/Ange Fokusgrupp för att välja gruppen.
 • Äldsta generationen i direkt linje - Hittar alla personer som är i den äldsta generationen av anor. Detta kan både vara en eller flera personer. Om anorna t.ex. går tillbaka 10 generationer och det är 5 personer i den generationen så hittas alla fem. Om anorna går tillbaka i 11 generationer och det bara finns en person så hittas bara denna person.
 • Yngsta generationen i direkt linje - Hittar alla de personer som är i den yngsta generationen av ättlingar.
 • Anor i blodslinje utan föräldrar - Hittar de anor till aktuell person som inte har någon mor eller far kopplad till sig. Med andra ord, slutet av alla anors linjer.
   
 • Barnlösa ättlingar - Hittar alla ättlingar till aktuell person som inte har några barn. Med andra ord slutet på alla ättlingars linjer.

  Hela Familjefilen:


 • Kopplade personer utan barn - Hittar alla personer som är kopplad till någon annan som t.ex. en make/maka, en förälder men som inte har några barn kopplade till sig.
 • Kopplade personer utan föräldrar -  Hittar alla personer som är kopplade till någon annan som t.ex. en make/maka eller ett barn men som inte har några föräldrar kopplade till sig.
   
 • Icke kopplade personer - Hittar personer som inte är kopplade till någon annan.
   
 • Personer som är (eller har varit) gifta - Hittar de personer har en eller flera make/makar.
 • Person med okänd make/maka - Hittar de personer som har en make/maka som är okänd. 
 • Personer med flera make/makar - Hittar de personer som har mer än en make/maka.
   
 • Personer med flera föräldrar -  Hittar de personer som har mer än ett par föräldrar kopplade till sig.
   
 • Poster med ett personellt märke # - Hittar de personer som är märkta med angiven nivå.
   
 • Alla poster med ogiltigt datum - Hittar de personer som har ett ogiltigt datum någonstans i sin information. Detta kan hända om man ignorerade varningar och import.

  Starta sökningen 


 • En i taget - För att visa posterna en i taget klicka Sök första.  Legacy söker rätt på första personen som matchar det du söker och visar personen i Familje/Antavlevyn. Tryck F3 för att fortsätta till nästa person som matchar. Shift-F3 flyttar till föregående som matchar.
 • Skapa en lista - För att skapa en lista med alla som matchar klicka Skapa lista. När du skapar en lista kan du antingen skapa en ny lista, addera till en befintlig lista eller söka i en tidigare skapad lista.
   
 • Töm listan innan denna sökning: Detta alternativ tömmer söklistan på tidigare sökresultat innan den nya sökningen utförs. Bara det nya sökresultatet finns i listan.
 • Lägg till existerande söklista: Tidigare sökresultat behålls och nya sökresultat läggs till i listan. På detta sätt kan du kombinera två eller flera dellistor med personer till en lista.

  Andra typer av sökningar
  Fråga Genom Exempel
  Detaljerad Sökning
  Saknadede Källor
  Saknad Information

  9-1030 : 31116 RK