Innehåll - Index


Sök - Detaljerad sökning

Sökfönstret nås med val Sök->Hitta i verktygsfältet eller genom att klicka på Sök->Sök... i Namnlistan.  Du kan också göra menyval Sök under Sökfliken i verktygsfältet.

Detaljerad sökning låter dig söka efter personer med mycket mer detaljerade sökkriterier. Du kan använda OCH och ELLER och söka i enskilda fält.1. Första villkoret
 • Granska - Välj vad du skall söka efter: Person, Man, Kvinna eller Äktenskap.
 • Sök - Med hjälp av rullgardinsmenyn väljer du det du vill söka efter. 


 • Villkor - Med hjälp av rullgardinsmenyn sätter du sökvillkor. Se Sökvillkor nedan


 • Sök efter - I detta fält skriver du in vad du söker efter. Är det märken måste du välja nummer. Vill du söka efter tomma fält så lämnar du fältet tomt. Det du skriver in matchas bokstav för bokstav.

  2. Andra och tredje villkoret
  Du kan ange upp till tre olika sökkriterier. För att aktivera nästa markera Andra villkoret sedan Tredje villkoret. och välj OCH eller ELLER och fyll i sökfälten.  3. Sökvillkor
  Du kan söka med följande villkor: Lika med, Inte lika med, Före, Efter, Innehåller, Börjar med, Låter som och Jokertecken.  Vissa fält låter dig inte använda alla typer av sökningar. Du kan använda versaler och gemener, det påverkar inte sökningen. 
 • Lika med - Det du söker måste vara exakt lika.
 • Inte lika med - Allt som är lika sorteras bort och resten visas.
 • Före och efter - Används för datumsökning
 • Innehåller - Letar i hela fältet och om det du söker finns någonstans så visas det.
 • Börjar med - Visar fält som börjar med det du söker.
 • Låter som - Används för Efternamn med hjälp av US Soundex kod.
 • Jokertecken - Används för att söka med okända tecken som Dav* eller Berd?n.

  4. Använda OCH och ELLER
  Om du väljer OCH för ett sökkriterium betyder det att både första och andra kriteriet måste uppfyllas för att en person ska visas.
   Exempel:
  Man, Efternamn, Lika med, Johnson
  OCH
  Man, Födelsedatum, Före, 1 Jan 1950

  visar alla personer som är män med efternamn Johnson som är födda före 1950.

  När du väljer ELLER behöver bara ett av villkoren uppfyllas för att en person ska visas.
  Exempel:
  Person, Lika med Hertig
  ELLER
  Person, Titel, Lika med, Hertiginna

  kommer att visa alla personer, män och kvinnor som har titel hertig eller hertiginna.

  Använda två eller tre sökvillkor
  Om du använder tre sökvillkor görs sökningen i två steg. Först kombineras villkor ett och två och om dessa villkor uppfylls läggs villkor tre till. Om även det resultatet är uppfyllt så visas personen. Här är några exempel på hur villkorsresultat kombineras och vad som visas:

  Sant Visas 
  Falskt Visas inte

  Sant OCH Sant Visas 
  Sant OCH Falskt Visas inte
  Sant ELLER Falskt Visas 
  Falskt ELLER Sant Visas 
  Falskt ELLER Falskt Visas inte

  Sant OCH Sant OCH Sant  Visas 
  Sant OCH Sant OCH Falskt Visas inte
  Sant OCH Sant ELLER Falskt Visas 
  Falskt ELLER Sant OCH Sant Visas 
  Falskt ELLER Sant OCH Falskt Visas inte

  Falskt ELLER Falskt ELLER Sant Visas 

  De första två villkorens resultat i Sant eller Falskt används tillsammans med villkor tre för att avgöra om en person ska visas.

  5. Starta sökningen 
 • En i taget - För att visa posterna en i taget klicka Sök första.  Legacy söker rätt på första personen som matchar det du söker och visar personen på Familje-/Antavlevyn. Tryck F3 för att fortsätta till nästa person som matchar. Shift-F3 flyttar till föregående som matchar.
 • Skapa en lista - För att skapa en lista med alla som matchar klicka Skapa lista. När du skapar en lista kan du antingen skapa en ny lista, addera till en befintlig lista eller söka i en tidigare skapad lista.
 • Töm listan innan denna sökning: -  Detta alternativ tömmer söklistan på tidigare sökresultat innan den nya sökningen utförs. Bara nya sökresultatet finns i listan.
 • Lägg till existerande söklista: - Tidigare sökresultat behålls och nya sökresultat läggs till i listan. 
 • Sök endast i söklistan: -  Detta val gör att Legacy bara söker i befintlig söklista. Exempel, om du först sökte efter alla födda i Stockholm kan du nu söka efter de som dog i cancer. Då blir resultatet alla personer födda i Stockholm och som dog av cancer.

  Andra typer av sökningar är:
  Fråga genom exempel
  Diverse sökning
  Saknade källor
  Saknad information

  9-1029 : 31016 RK