Innehåll - Index


Sök - Fråga genom exempel

Om du vill använda dig av sökning via Fråga Genom Exempel så är det bara att fylla i de fält som så önskas och sedan klicka på Sök Första. Legacy visar den första personen som matchar all information du skrivit in.Fyll i  ett eller flera fält med den information du önskar hitta.

Välj Man, Kvinna eller Båda vid Kön.

Vid Sök hur väljer du ett av nedanstående val:
 • Exakt betyder att du endast söker efter det du har skrivit in. Har du t.ex. skrivit in förnamnet Anna så hittas bara Anna men inte Anna-Stina.
 • Börjar med hittar alla poster med information som börjar med det du har skrivit in. Sökning på t.ex. förnamn på "B" hittar alla namn som börjar på B.
 • Var som helst i fält avser sökning av det inskrivna oavsett position i fältet. T.ex. "ar" i förnamn hittar namn såsom Maria, Lars osv. (Obs: Var som helst i fält gäller inte på datumfält)

  Starta sökningen 
 • En i taget - För att visa posterna en i taget klicka Sök första.  Legacy söker rätt på första personen som matchar det du söker och visar personen i Familje/Antavlevyn. Tryck F3 för att fortsätta till nästa person som matchar. Shift-F3 flyttar till föregående som matchar.
 • Skapa en lista - För att skapa en lista med alla som matchar klicka på Skapa lista. När du skapar en lista kan du antingen skapa en ny lista, addera till en befintlig lista eller söka i en tidigare skapad lista.
   
 • Töm listan innan denna sökning: - Detta alternativ tömmer söklistan på tidigare sökresultat innan den nya sökningen utförs. Bara nya sökresultatet finns i listan.
 • Lägg till existerande söklista: - Tidigare sökresultat behålls och nya sökresultat läggs till i listan. På detta sätt kan du kombinera två eller fler dellistor med personer till en lista.
   
 • Sök endast i söklistan: Detta gör att Legacy bara söker i befintlig söklista. Exempel, om du först sökte efter alla födda i Stockholm kan du nu söka efter de som dog i cancer. Då blir resultatet alla personer födda i Stockholm som dog av cancer.

  Mer Detaljerat
  Om du klickar på Mer Detaljerat försvinner Sök hur-boxen och ersätts av ett antal radioknappar i anslutning till varje fält. Dessa är märkta med olika etiketter (Lika, Före, Efter etc) och låter dig ange hur sökningen skall tillgå för varje fält i stället för i alla fält. Du kan t.ex. söka efter poster med efternamnet "Johansson" som innehåller ett förnamn som börjar på "A". 

  Andra typer av sökningar är:
  Detaljerad Sökning
  Diverse Sökning
  Saknad Information
  Saknade källor

  9-1027 : 31023 RK