Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Hur du använder Namnlistan

Namnlistan är en lista som innehåller alla personer som finns med i Familjefilen. Den kan tas fram på många ställen i Legacy.Att använda Namnlistan från Familje/Antavlevyerna:

1. Klicka på i verktygsraden.  Namnlistan öppnas.
 
2. Vänstra delen av listan innehåller alla namnen i Familjefilen. Till höger finns sex eller åtta flikar (åtta om SDH aktiverats).  Dessa flikar är Detaljer, Redigera, Händelser, Notiser, Familj, Källor, SDH och Tempel. När någon av dessa flikar väljs så visas specifik information om den markerade personen. Detaljinformationen kan ändras till annan information. Information om personen kan ändras och läggas till på flikarna.Se Namnlistan för instruktioner om hur du gör detta.)
 
3. Om du Dubbelklickar på valfritt namn väljs personen så att han/hon kan läggas till i Make eller Maka rutorna i Familjevyn eller som första person i Antavlevyn.

4. Sökning på efternamn i listan gör du genom att klicka på Efternamn fältet överst i fönstret och skriva in namnet. Namnet måste skrivas in med efternamnet först, sedan ett komma och därefter förnamn. Medan du skriver visar Legacy närmast matchande person.

5. Sökning på förnamn gör de genom att klicka på Förnamn fältet och sedan skriva in förnamnet, sedan komma och därefter efternamnet.

6. Du kan hoppa snabbt i listan sorterat på efternamn genom att klicka på en bokstav under sökfälten. Första efternamnet som börjar på den bokstaven visas i listan.

7. Märk och radera märkning på personer i listan genom att Dubbelklicka på önskat märke för personen.  (I Legacy Deluxe Edition kan du välja mellan nio märken. I Standard Edition finns bara tre.)  Du kan också märka hela familjer och familjeträd genom att välja avancerad märkning som finns under Alternativ knappen längst ner. (Se  Avancerad märkning för ytterligare instruktioner om hur du gör detta.)

Ytterligare alternativ
Skriv in uppgifter som måste göras genom att klicka på Att Göra knappen. Öppna en undermeny genom att klicka på Alternativ knappen. Från menyn kan du välja att:
 • Inkludera Alternativa Namn och Namn som gift 
 • Visa RIN /Visa Egendefinierade ID # i listan
 • Redigera markerad person
 • Radera personen som är markerad.
 • Radera alla personer som är märkta eller ingår i en Fokusgrupp. (Se Avancerad borttagning).
 • Märka eller radera märkning på personer, familjer, ättlingar, anor etc. (Se Avancerad Märkning{.
 • Visa alla personer i Söklistan.
 • Kopplla källreferens till märkta poster.  (Se Källcitat - Avancerade.)
 • Visa alla märkta personer.
 • Visa alla omärkta personer.
 • Sätt Levande till Ja eller Nej för personer som är märkta eller finns i söklistan.
 • Sätta bokmärke på markerad person.
 • Återvända till en person som är bokmärkt.
 • Anpassa detaljinformation så det passar dig.
 • Ändra typsnitt i Namnlistan (Zoom).

  Öppna Sökfönstret för att söka på:  Villkorssökning, Detaljerad eller Övrig genom att klicka på Sök knappen. (Se Sökningar i databasen för mer information.)

  Du kan skriva ut en rapport som innehåller alla namn i listan med deras detaljinformation genom att klicka på Skriv ut knappen.

  Fortsätt till nästa område: Hur du använder högerklicksmenyer.
   
  Återvänd till: Exempel och Övningar.

  9-1203 : 31015 RK