Innehåll - Index - Nästa


Hur du använder Historiklistan

Historiklistan kan öppnas närhelst du vill med menyval Visa-> Historiklistan i verktygsfältet..Historiklistan kommer automatiskt ihåg vilka personer du har tittat på och låter dig stega eller hoppa tillbaka till vilken som helst av dem.  Du behöver inte göra något för att bygga listan. Legacy lägger till personer allteftersom du tittar på dem. Historiklistan omfattar 200 personer. När du har fortsatt från en familj till en annan kan du gå tillbaka genom att klicka på  knappen i övre vänstra hörnet i verktygsfältet.  Genom ett upprepat klickandet på denna knapp går du successivt tillbaka i listan. För att flytta framåt i listan igen klickar du på pilen . (Fram- och Bakåtknapparna är valbara knappar som som default placeras på Min vekrtygsrad. Du kan radera dem om du vill men vårt råd är att låta dom vara kvar - de är mycket användbara.) 

För att fortsätta till nästa område; Hur du lägger till ytterligare en make/maka

För att återvända till Exempel och Övningar, klicka här..


9-0077 : 50427 RK