Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Hur du använder högerklicksmenyer

Högerklicksmenyer också kallade snabbmenyer, gör att du snabbt kan välja alternativ för en viss uppgift. Alternativen som visas beror på var musmarkören är när du klickar. Högerklicksmenyer är ett bra sätt att använda Legacy. Här är några exempel:

I Familjevyn
 • Högerklicka på mellanrummet mellan huvudperson och förälder. En meny visas med alternativen Sätt förgrundsfärg för släktskap/Sätt bakgrundsfärg för släktskap/Visa ytterligare släktskap/Se släktskap i andra språk. När du är i Antavlevyn visas även alternativet för Växla visning mellan 4/5 generationer och Zooma listor. 
 • Högerklicka på den stora rektangeln i Make rutan i Familjevyn.  Menyn innehåller Ändra (namn), Ändra äktenskap, Lägg till, Visa, Noter, Bilder, Märk, Radera och Koppla från.   Alla dessa alternativ är tillgängliga från ett ställe. du behöver inte leta igenom alla menyer för att hitta de funktioner som behövs.
 • Högerklicka på ett barns namn.  Snabbmenyn innehåller Redigera (namn), Lägg till bror, Lägg till syster, Notiser, Bilder, Märken, Sätt nnn som förvalt barn, Barnstatus, Visa..., Raderat och Radera koppling till föräldrar. 

  Många andra fönster har högerklicksmenyer. Testa gärna själv om du är osäker. 

  För att fortsätta till nästa område; Hur du säkerhetskopierar din familjefil.

  För att återvända till Exempel och Övningar.

  9-1204 : 31015 RK