Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Hur du använder IntelliShare

IntelliShare används på följande sätt:

1. Skapa en forskargrupp
För att skapa en forskargrupp går du tillväga på följande sätt:
1. Bestäm vilka som skall ingå i gruppen, två eller flera personer (Alla som ingår i gruppen måste använda Legacy)
2. Utse en person som Registeransvarig/Arkivarie, "Keeper of the Records" med ansvar för Master Famijefil. Legacy märker alla poster i denna fil med ett unikt serienummer som identifierar varje person i filen.
3. Registeransvarig sänder en kopia av  Master Familjefil  till alla andra personer som ingår i gruppen.
4. Vem som helst i gruppen kan nu revidera befintliga poster, radera poster eller länkar eller lägga till nya poster/länkar i erhållen Familjefil. Detta gäller även för Registeransvarig.
5. Vid en viss överenskommen tidpunkt, sänder alla medlemmar i gruppen en kopia av sin Familjefil till Registeransvarig för sammanslagning och uppdatering

2. Uppdatering av Master Familjefil
Registeransvarig utför när han erhållit kopia/kopior av Familjefilen följande:
1. Säkerhetskopierar Master Familjefil
2. Importerar alla erhållna kopior av Familjefilen i Master Familjefil.
3. Klickar på ikonen Vertyg->Sammanslå menyfliksraden och väljer i menyn som visas Sök Dubbletter.
4. Klickar på Specialsökningar i Sammanslagningsfönstret och väljer alternativ IntelliShare.
5. Klickar på Fortsätt i övre högra hörnet av Sammanslagningsfönstret.
6. Legacy söker efter alla poster med matchande IntelliShare värden och sammanslår automatiskt alla poster som innehåller exakt lika information.
När denna process är slutförd visar Legacy de poster som har ändrats av en eller flera personer. Legacy kontrollerar också alla omgivande länkar före beslut om sammanslagning. Om föräldrar, make/makar och barn avviker på något sätt visas de två personerna tillsammans med ett meddelande som beskriver situationen. Alla dessa meddelanden sparas också i en loggfil som benämns MERGE.LOG. Legacy frågar om filen skall visas i slutet på sammanslagningsprocessen.
7. De enda poster som Registeransvarig måste kontrollera och sammanslå är de som på något sätt har blivit ändrade av någon i gruppen. När sammanslagningen är slutförd visas en lista med alla nya poster som har tillkommit.
8. När sammanslagningen är slutförd sänder Registeransvarig en ny kopia av Familjefilen till de andra i gruppen för ytterligare ändringar och tillägg.

9-1318 : 31204 RK