Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Hur du använder Bokmärken och Historielistan

Bokmärken är minnespunkter där du kan lagra personer och familjer så du kan återvända till dem senare. Det finns två typer av bokmärken: Vanliga bokmärken och Snabbokmärken

Att lägga ett bokmärke till en person eller ett par

1. Från Familjevyn/Antavlevyn, markera personen eller paret i Make eller Maka rutorna. 

2. Högerklicka på bokmärkeknappen    som finns i nedersta vänstra hörnet av skärmen under Barnlistan. Personen och hans/hennes make/maka läggs till bokmärkeslistan. För att se paret i listan, klicka på  knappen. 

Att hoppa till ett bokmärke
Om du vill gå till en person i bokmärkeslistan, öppna listan genom att klicka på knappen, markera personen och klicka på Gå Till knappen alternativt Dubbelklicka på personens namn. Upp till 200 par kan bokmärkas

Snabbokmärken
Nederst i huvudfönstret, under Familjevyn, Antavlevyn och precis över statusraden finns tre bokmärkesrutor markerade med små siffror 1, 2 och 3.  Dessa kallas Snabbokmärken.  Dessa kan användas för att sätta tre ofta använda bokmärken för att göra dessa personer snabbt tillgängliga.


  • Att sätta ett Snabbokmärke - Markera personen du vill sätta bokmärke på och högerklicka på en av de tre rutorna. Namnet visas i rutan.


  • Att hoppa till ett Snabbokmärke - Klicka på det önskade namnet i Snabbokmärkesrutan.
  • Att radera ett Snabbokmärke - Håll ner Ctrl knappen och högerklicka på rutan du vill tömma. Namnet försvinner från rutan.

    För att fortsätta till nästa område Hur du använder Historielistan.

    För att återvända till Exempel och Övningar, klicka här.

    9-1209 : 31015 RK