Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Hur du visar Släktskap/Relationer

Legacy kan visa dig hur människor är relaterade till varandra. Relationerna har beräknats för nära släktingar till den aktuella personen liksom icke blodrelaterade släktskap genom äktenskap. Make/maka till mostrar och fastrar, morbröder och farbröder och kusiner visas också, fastän de inte är egentligt släkt. Så snart du har byggt upp relationerna, försöker Legacy uppdatera med det nya du lägger till.  (Se Relationsrapport för mer information. Det finns också en Relationsdiagramrapport tillgänglig.) 

Beräkna relationer till en särskild person

1. Från Familjevyn, kontrollera att personen du vill ska vara den markerade personen är i antingen Make eller Maka rutan. Från Antavlevyn, markera önskad person genom att klicka på deras namn.

2. Gör menyval Verktyg->Kalkylatorer->Släktskap i verktygsfältet

    
 
 Relationskalkylatorfönstret öppnas. Kontrollera att rätt person visas som källa.

3. Klicka på knappen Beräkna relationer. Legacy beräknar släktskap till alla anförvanter till käll personen. Relationen visas ovanför make och maka rutorna i Familjevyn

Om du importerar personer, eller länkar i en linje, måste du bygga upp relationerna igen.

Nästa område: Hur du anpassar Legacy.
Återvänd till: Exempel och Övningar.


9-1214 : 30723 RK