Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Hur du sänder filer via E-post

Datorer, Internet och E-post har förändrat det genealogiska samhället från ett långsamt, avkopplande tidsfördriv, där allt skrevs för hand och information skickades med post, till en snabb, spännande hobby och fritidssysselsättning, där Du kan kommunicera nästan ögonblickligen med vem som helst, runt hela världen och finna nya släktband, och föra in dessa i din egen Familjefil genom ett par tryckningar på några knappar och klickar på en mus.

Att dela information genom att använda e-post är särskilt värdefullt, då du träffar nya släktingar och andra personer som arbetar med samma familjelinjer som du gör.

Det finns flera sätt att skicka information på genom E-postmeddelanden. En del innehåller text, andra bilder och ilagor. Hänsyn bör tas till mottagarens möjligheter att ta emot E-post. Några internetleverantörer begränsar meddelandets storlek och bilagor; andra har nästan inga begränsningar.

Några ord om komprimering
Filstorleken är mycket viktig, när man skickar E-post. Många användare har relativt långsam uppkoppling och stora filer kan ta lång tid att ladda ner. På landsbygden med ett äldre nätsystem kan problem uppst med att förbli uppkopplade tillräckligt länge för att kunna ladda ner stora filer. Därför är det viktigt när man sänder E-post, att sända så små filer som möjligt.

De flesta filer kan komprimeras till en mycket mindre storlek innan de skickas. Zip-formatet är den vanligaste komprimeringsmetoden och kan ofta trycka ihop en fil till en bråkdel av sin ursprungliga storlek. WinZip är det populäraste programmet för att hantera zip-filer. Du kan ladda ner en kopia av detta shareware-program från:

   http://www.winzip.com/winzip/download.htm

Det finns också många andra program, som komprimerar filer, av vilka många använder samma komprimeringsformat som WinZip. Om du söker efter WinZip i din webläsare, får du en hel del svar.

En del filer, som jpeg bildfiler är redan komprimerade och blir inte mindre med WinZip. De filer som skapas när man tar en säkerhetskopia via Legacy är också komprimerade.

Text
Det lättaste sätt att skicka information till en annan person via E-post, är att inkludera information direkt i E- postmeddelandet. I E-post som bara tar text kan du endast inkludera oformaterad text. Du kan inte inkludera skärmdumpar eller mediafiler. Dessa måste skickas som bilagor (Se nedan). 

De flesta rapporter i Legacy kan skickas till en textfil. Då en textformaterad rapportfil skapas, frågar Legacy om de ska öppna filen in din vanliga textredigerare. Härifrån är det lätt att välja hela texten (Ctrl-A) och kopiera den till urklippshanterare (Ctrl-C), och sedan klistra in den i Ditt E-postmeddelande (Ctrl-V).

Grafik
Om du fångar en bild av en skärm eller fönster genom att använda PrintScreen eller Alt-PrintScreen, kan du inte omedelbart klistra in den i ett HTML eller Rich Text formaterat E-post meddelande. Rena bitmapbilder kan inte klistras in på det sättet. Om du har Microsoft Word, kan du öppna den, klistra in bilden på en sida, klicka på grafik och trycka Ctrl-C för att kopiera den till urklippshanteraren igen. Du kan nu klistra in den i ett HTML formaterat E-postmeddelande. Detta fungerar inte med WordPerfect. Microsoft Word har någonting i sin kopiera och klistra in procedur, som gör detta möjligt.

Bilagor
Ett mycket vanligt sätt att inkludera filer med ett E-postmeddelande, är att skicka dem som bilagor, med ett budskap som kan läsas för sig och sparas av den person som mottar meddelandet.

De flesta bilagor bör komprimeras innan de bifogas meddelandet. (Se Komprimering ovan.) Bitmapfiler kan ofta komprimeras till mindre är fem procent av sin originalstorlek. Till exempel, en 2 megabyte bitmap kan bli mindre än 50 eller 100 kilobytes efter komprimering. Textfiler som innehåller RTF och HTML kan också komprimeras till en bråkdel av sin förra storlek. Grafik i jpeg-format och Legacy säkerhetskopior är redan komprimerade när de skapas, så komprimeringsprogram har liten effekt på deras storlek.

Hur du skickar bilagor
Här är några exempel på hur du sänder en bilaga genom att använda några vanliga e-postprogram. Klicka på önskad länk för instruktioner:

Bifoga en fil i AOL
Bifoga en fil i Calypso 
Bifoga en fil i Eudora 
Bifoga en fil i Hotmail 
Bifoga en fil i Netscape Communicator
Bifoga en fil i Outlook
Bifoga en fil i Outlook Express
Bifoga en fil i Pegasus 
Bifoga en fil i Yahoo 

Ladda ner från din hemsida
Ibland är de filer du vill sända för stora och kan inte accepteras av personen du vill ska få dem, på grund av begränsningar i storlek, satta av hans eller hennes Internetleverantör. Det finns också personer som inte kan ta emot bilagor alls. Ett annat sätt att föra över en stor fil på, är att ladda ner den till din egen hemsida och sedan skicka personen en länk till filen, som sedan kan laddas ner. De flesta internetleverantörer erbjuder sina kunder ett visst diskutrymme för en personlig webbsida. Den varierar för det mesta från 5 megabyte till 30 megabyte eller mer. 

Ladda upp en fil
För att ladda upp en fil från din dator till din personliga webbsida krävs ett FTP(File Transfer Protocol)- program. du behöver också en värdadress-host(dit man laddar upp till), ett loginnamn och ett lösenord. Ibland krävs också en initial sökväg som pekar till en särskild mapp från din ISP. Det finns flera bra FTP-program tillgängliga, där några är shareware och kan testas och sedan inköpas till ett billigt pris. På internet söker man då programmet på t.ex. download.com. Sökningar i sökmoterer t.ex. Google sker efter FTP.

9-0154 : 30912 RK