Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Hur du söker efter personer

Du kan söka efter personer i din Familjefil på många olika sätt. Här följer några exempel:

Sök genom urval
För att använda sök genom urvalsmetoden, fyll i en eller fler kriterier du vill söka efter och ange sedan hur du vill leta i sökrutan. Du kan söka efter personer som matchar din inmatning exakt, personer som börjar med informationen du skrivit in, eller Du kan få Legacy att söka i alla fält efter information.

1. Klicka på sökknappen på verktygsraden.  

2. Kontrollera att du är på flik Fråga genom exempel. Om inte, klicka på fliken för att välja den.3. Mata in informationen du söker efter. Till exempel, om du vill söka efter alla personer som heter Anderson i efternamn, skriv Anderson i efternamnsfältet.

4. Ange vilket kön du söker efter genom att klicka på man, kvinna eller båda i rutan med kön.

5. Ange hur du söker genom att klicka på Exakt, Börjar med, eller Var som helst i fält i Sök hur.

6. Om du vill skapa en lista på alla personer som matchar sökkriterierna, klicka på Skapa lista nederst på skärmen. Eller, om du vill visa den först funna personen, klicka på Sök första knappen. Du kan sedan visa nästa matchande person genom att klicka på F3 tangenten eller föregående matchande person genom att klicka Shift-F3.

Om du vill göra en mer detaljerad sökning, klicka på Mer detaljerat-knappen nära nedre högra hörnet. Knappar med ytterligare alternativ visas som ger dig större kontroll över sökandet.

Detaljerad sökning
Det detaljerade sökalternativet ger dig ökad kontroll över din sökning. Du kan specificera vem, var, hur, och vad du vill söka efter. Du kan också kombinera upp till tre sökmöjligheter genom att använda och/eller.

1. Klicka på sökknappen på verktygsraden.  

2. Kontrollera att du är på flik Detaljerad sökning3. I första villkoret, det högst upp, specificerar vem du söker efter. Det kan vara en person, en man, en kvinna eller ett äktenskap. Du kan göra ett val genom att klicka på till höger om rutan.

4. Ange var du vill söka genom att välja en ort från sök-rutan. Innehållet i denna rutan varierar, beroende på vem du letar efter.

5. Ange hur du söker genom att välja en metod från villkor-rutan. Dessa varierar också beroende på var du söker.

6. Skriv in vad du söker efter i Sök efter-rutan.

7. Om du vill skapa en lista på alla personer som matchar sökkriterierna, klicka på Skapa lista knappen nederst på skärmen. Eller, om du vill visa den först funna personen, klicka på Sök första knappen. Du kan sedan visa nästa matchande person genom att klicka på F3 tangenten eller föregående matchande person genom att klicka Shift-F3.

Diverse sökningar

Du kan göra ytterligare specialiserade sökningar från Diverse sökningar- fliken.  (Se Sökningar i databasen för mer information om dessa.)

För att fortsätta till nästa område; Hur du visar relationer, klicka här.

För att återvända till Exempel och Övningar, klicka här.

9-1213 : 31016 RK